Vyjádřete svůj názor na iniciativy Komise

Zúčastněte se veřejných konzultací a poskytněte Komisi zpětnou vazbu ohledně jejích iniciativ již během tvorby politik. Řekněte nám, jak by podle vašeho názoru bylo možné stávající právní předpisy zlepšit.

Podílejte se na zlepšování právních předpisů

Zašlete Komisi svůj návrh na snížení byrokratické zátěže a zefektivnění stávajících právních předpisů.