Vyjádřete svůj názor na iniciativy Komise

Zúčastněte se veřejných konzultací a poskytněte Komisi zpětnou vazbu ohledně jejích iniciativ již během tvorby politik. Řekněte nám, jak by podle vašeho názoru bylo možné stávající právní předpisy zlepšit.

Podílejte se na zlepšování právních předpisů

Zašlete Komisi svůj návrh na snížení byrokratické zátěže a zefektivnění stávajících právních předpisů.

Zahajte vlastní evropskou občanskou iniciativu nebo podpořte některou ze stávajících

Zahajte vlastní evropskou občanskou iniciativu – požádejte tak Evropskou komisi, aby předložila návrh nového právního předpisu v oblasti, která je pro vás důležitá. Nebo můžete podpořit některou ze stávajících iniciativ.

Konference o budoucnosti Evropy

Konference o budoucnosti Evropy představuje pro evropské občany jedinečnou a příhodnou příležitost diskutovat společně o výzvách a prioritách Evropy. Skýtá prostor k zamyšlení nad tím, jakou si pro Evropskou unii přejete budoucnost – bez ohledu na to, odkud pocházíte nebo co děláte.