Zúčastněte se veřejné konzultace

Zúčastněte se veřejné konzultace

Využijte možnosti vyjádřit se k právním předpisům a politikám EU v některé z veřejných konzultací pořádaných Evropskou komisí.

Podílejte se na tvorbě právních předpisů EU

Podílejte se na tvorbě právních předpisů EU

Komise chce znát vaše názory a zohlednit je ve svých rozhodnutích o přijetí a aktualizaci právních předpisů EU.

Podílejte se na zlepšování právních předpisů

Podílejte se na zlepšování právních předpisů

Zašlete Komisi svůj návrh na snížení byrokratické zátěže a zefektivnění stávajících právních předpisů.