Участвайте в обществени консултации

Участвайте в обществени консултации

Споделете мнението си за законодателството и политиките на ЕС, като участвате в открити обществени консултации, организирани от Европейската комисия.

Участие в изготвянето на законодателството

Участие в изготвянето на законодателството

Комисията се интересува от мнението ви и иска да го отрази в решенията си, когато изготвя и актуализира законите на ЕС.

Предложете подобрения на законите

Предложете подобрения на законите

Кажете на Европейската комисия как според вас регулаторната тежест може да бъде намалена и как съществуващите закони могат да бъдат усъвършенствани и да станат по-ефективни.