Participate in public consultations

Participate in public consultations

Express your views on EU laws and policies by responding to open public consultations launched by the European Commission.

Участие в изготвянето на законодателството

Участие в изготвянето на законодателството

Комисията се интересува от мнението ви и иска да го отрази в решенията си, когато изготвя и актуализира законите на ЕС.

Make suggestions to improve laws

Make suggestions to improve laws

Tell the European Commission how you think regulatory burden could be reduced and how existing laws could be improved and made more effective.