Споделете мнението си за инициативите на Комисията

Участвайте в обществени консултации и изпращайте коментари и предложения относно инициативи на Комисията, докато се изготвят политиките. Кажете как според вас могат да бъдат подобрени действащи закони.

Предложете подобрения на законите

Кажете на Европейската комисия как според вас регулаторната тежест може да бъде намалена и как съществуващите закони могат да бъдат усъвършенствани и да станат по-ефективни.

Започване или подкрепа на европейска гражданска инициатива

Започнете европейска гражданска инициатива — поискайте от Европейската комисия да предложи нови закони по въпрос, който е важен за вас, или подкрепете текущи инициативи.