Introducere

Prezenta declarație de confidențialitate arată cum colectăm, procesăm și protejăm toate datele personale furnizate, cum utilizăm informațiile și ce drepturi vă puteți exercita în raport cu datele dumneavoastră (dreptul de a le accesa, rectifica, bloca etc.).

Instituțiile europene sunt ferm dedicate obiectivului de a vă respecta și proteja dreptul la viață privată. Întrucât acest serviciu/această aplicație colectează și apoi prelucrează date cu caracter personal, se aplică Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date.

De ce vă prelucrăm datele cu caracter personal?

Scopul acestei consultări publice este de a afla opinia părților interesate sau a persoanelor vizate de tematica abordată. Aceste opinii vor fi publicate pe internet, sub responsabilitatea administratorului identificat pe pagina dedicată acestei consultări, care acționează în calitate de „persoană împuternicită de către operator”, în numele „operatorului de date”.

Ce date colectăm și prelucrăm?

Datele cu caracter personal colectate și ulterior prelucrate sunt numele, prenumele, profesia, țara de reședință și adresa de e-mail a respondentului și, după caz, denumirea, dimensiunea și tipul organizației în numele căreia răspunde la chestionar, precum și numărul de înregistrare al acesteia în Registrul de transparență.

Consultarea publică poate fi accesată cu acreditările dumneavoastră EU Login. Pentru detalii, consultați declarația specifică de confidențialitate pentru EU Login.

Cât timp păstrăm datele pe care le-ați furnizat?

Operatorul de date păstrează datele doar pe perioada de timp necesară îndeplinirii scopului pentru care acestea au fost colectate sau prelucrate.

Cum asigurăm protecția datelor dumneavoastră?

Toate datele în format electronic (e-mailuri, documente, loturi de date încărcate etc.) sunt stocate pe serverele Comisiei Europene sau ale contractanților săi. Cei care operează aceste servere trebuie să respecte decizia Comisiei Europene C(2006) 3602 din 16 august 2006 privind securitatea sistemelor informatice utilizate de Comisia Europeană.

Contractanții Comisiei au obligația de a respecta o clauză contractuală specifică pentru orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră efectuată în numele Comisiei. De asemenea, ei trebuie să respecte obligațiile de confidențialitate care decurg din transpunerea Directivei 95/46/CE.

Cine are acces la datele dumneavoastră și cui îi sunt divulgate?

Contribuțiile primite vor fi publicate pe internet.

Atunci când răspundeți la o consultare sau vă trimiteți observațiile, trebuie să indicați dacă datele dumneavoastră cu caracter personal (nume, prenume) pot fi publicate. Adresa dumneavoastră electronică de contact nu va fi publicată în niciun caz. Documentele prezentate în cadrul unei consultări sau al unui mecanism de formulare a observațiilor, cum ar fi documentele de poziție sau documentele de referință, vor fi publicate în forma în care au fost primite. Prin urmare, dacă optați pentru publicarea cu titlu anonim, vă recomandăm să nu includeți date cu caracter personal în documentele prezentate.

Indiferent dacă alegeți să autorizați sau nu publicarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vi se cere să vă identificați – fie ca persoană fizică, fie ca organizație. Nu sunt acceptate contribuții anonime la consultări și mecanisme de formulare a observațiilor.

Dacă furnizați o contribuție spontană în cadrul unui mecanism de formulare a observațiilor, aceasta va fi publicată pe pagina web a respectivului mecanism. În mod implicit, contribuția dumneavoastră va fi publicată împreună cu unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care indicați o altă preferință.

Accesul la datele dumneavoastră personale este acordat personalului autorizat conform principiului necesității de a cunoaște. Personalul menționat respectă dispozițiile legale și, atunci când este necesar, acorduri de confidențialitate suplimentare.

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita?

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001, aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și de a le rectifica și/sau bloca dacă acestea sunt inexacte sau incomplete. Vă puteți exercita drepturile contactând persoana împuternicită de către operatorul de date ori operatorul de date sau, în caz de conflict, responsabilul cu protecția datelor și, dacă este necesar, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor. Utilizați datele de contact furnizate la punctul 8 de mai jos.

Date de contact

Dacă doriți să accesați sau să verificați datele cu caracter personal stocate în numele dumneavoastră de către operatorul de date responsabil, dacă doriți modificarea, corectarea sau ștergerea acestora ori dacă aveți întrebări referitoare la consultare sau la orice informații prelucrate în contextul consultării sau la drepturile de care beneficiați, vă rugăm să contactați persoana împuternicită de către operatorul de date, care acționează sub responsabilitatea operatorului de date, utilizând datele de contact specificate pe pagina dedicată acestei consultări.

Dacă aveți observații generale, întrebări, preocupări sau plângeri cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să trimiteți un e-mail operatorului de date, la adresa: 

    sg-consultation-data-controller@ec.europa.eu.

Aveți dreptul de a depune o plângere în orice moment cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră. O puteți adresa către una din următoarele entități:

  • Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei:

    data-protection-officer@ec.europa.eu

  • Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD):

    edps@edps.europa.eu

Unde puteți găsi mai multe informații?

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Comisiei publică un registru cu toate operațiunile care prelucrează date cu caracter personal.

Această operațiune specifică de prelucrare a datelor personale a fost notificată responsabilului cu protecția datelor cu următorul număr de referință: DPO-2758.6 — SG: Mecanismele prin care Comisia îi invită pe cetățenii UE să formuleze observații cu privire la foi de parcurs, evaluări inițiale ale impactului, acte delegate, acte de punere în aplicare sau propuneri legislative și să participe la consultări publice, prin intermediul site-urilor Exprimați-vă părerea și Consultări de pe portalul europa.eu.