Poskytování relevantní zpětné vazby 

Tyto stránky nabízejí občanům a zainteresovaným stranám možnost vyjádřit své připomínky a podílet se tak na rozhodovacím procesu EU. Zpětné vazby a připomínek od uživatelů si velmi ceníme. Následující typy připomínek jsou ale považovány za nevhodné a nežádoucí:

  • urážlivé, obscénní, vulgární, pomlouvačné, nenávistné, xenofobní, výhružné nebo sexuálně orientované připomínky

  • spam, který propaguje jiné internetové stránky či výrobek

  • duplicitní obsah, tedy tentýž obsah zaslaný několikrát týmž uživatelem

  • připomínky, které se netýkají navrhovaného právního předpisu (nesouvisejí s tématem)

  • odkazy na nezákonný nebo pirátský software

  • jiný obsah, který uživatelé uvedou bez jasného vysvětlení důvodu 

Připomínky nebo návrhy, které nejsou slučitelné s uvedenými pravidly, budou ze stránek odstraněny.

Pokud narazíte na některý typ nevhodné zpětné vazby nebo návrhu, můžete nás o tom informovat také prostřednictvím formuláře pro zpětnou vazbu.

Ochrana soukromí a údajů

Při konzultacích s občany a zúčastněnými stranami prostřednictvím internetu Evropská komise zajišťuje ochranu osobních údajů.

Zvláštní prohlášení o ochraně soukromí