Вашите предложения

По всяко време можете да ни изпращате предложения за повишаване на ефективността на действащи закони и инициативи.

Всички получени предложения ще бъдат публикувани на този сайт, при условие че са спазени правилата, и ще бъдат изпратени за разглеждане.

Можете да изберете дали предложението ви да бъде:

 • публикувано заедно с вашите лични данни или данните на вашата организация
 • публикувано анонимно (уверете се, че прикачените файлове не съдържат никакви лични данни).

Следващи стъпки

Вашите предложения ще бъдат разгледани от платформата REFIT () и могат да бъдат отразени в нейните препоръки до Комисията.

Ако платформата реши да не предприема действия във връзка с дадено предложение, до лицето или организацията, направили предложението, ще бъде изпратено обяснение.

Информационният център на ЕС Europe Direct предоставя обяснение на всички, които са изпратили предложение, попадащо извън мандата на платформата REFIT.

Платформата REFIT не взема предвид предложения, свързани със:

 • проектозакони, за които е в ход законодателна процедура; 
 • закони на ЕС, които се прилагат от по-малко от 2 години;
 • планирана или започнала консултация със социални партньори.

Информационният център на ЕС Europe Direct предоставя обяснение на всички, които са изпратили предложение, попадащо извън мандата на платформата REFIT.

Срок за изпращане на отзиви: по всяко време

Изпратете предложение

Последни предложения

 • Анонимен (Belgium)
  14 юли 2017 Business association

  Анонимен (Belgium)

  I am working with DIGITALEUROPE, the voice of the European digital industries. We understand that within the REFIT Stakeholder Platform there was raised the issue of considering REFIT exercise related to the private copying exception defined in Article 5.2 (b) of the Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information...

 • OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram (Slovakia)
  9 юни 2017 Non-governmental organisation (NGO)

  OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram (Slovakia)

  Vážené inštitúcie EÚ, dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať Vás o zahájenie rokovania s národným prostredím Slovenskej republiky a vytvoriť Národný kontaktný bod k programu EÚ CALYPSO, kde Slovensko zatiaľ nie je členom. Tento program podporovaného turizmu pre znevýhodnené skupiny obyvateľov krajín EÚ súvisí dopadovo s rozvojom cestovného ruchu, regionálnym rozvojom a rozvojom sociálnych služieb na Slovensku nielen pre obyvateľov, ale aj pre...

 • OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram (Slovakia)
  9 юни 2017 Non-governmental organisation (NGO)

  OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram (Slovakia)

  Vážené inštitúcie EÚ, dovoľujeme si Vás osloviť a podať návrh na zrušenie výnimky pre Slovenskú republiku v oblasti odstraňovania barié a výstavby bezbariérových budov a priestranstiev. Pri vytváraní tejto výnimky bolo hlavným dôvodom nedostatočná legislatíva SR v podobe tzv. stavebného zákona. Predložili sme v rámci národného prostredia návrh na jeho novelu, kde druhým krokom by malo byť zrušenie uvedenej výnimky. Sme pripravení na rokovanie...

 • OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram (Slovakia)
  9 юни 2017 Non-governmental organisation (NGO)

  OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram (Slovakia)

  Vážené inštitúcie EÚ, dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať Vás o zváženie nášho návrhu, ktorého cieľom je vytvorenie systému cezhraničnej zdravotnej starostlivosti garantovaného nariadeniami EÚ v tom duchu, aby boli vytvorené pravidla záväzné pre členské krajiny EÚ tak, aby v prípade nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti pacient nemusel doplácať v zmysle súčasných nariadení a navrhujeme do Smernice EP a Rady c. 24/2011 zahrnúť aj kúpeľnú...

 • OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram (Slovakia)
  9 юни 2017 Non-governmental organisation (NGO)

  OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram (Slovakia)

  Vážení predstavitelia inštitúcií EÚ, dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať Vás o zváženie nášho návrhu v oblasti zosúladenia pravidiel systému Eurokľúč v prostredí EÚ, ktorý pochádza z Nemecka patentom z roku 1986, je rozšírený v celej Európe a je určený pre zdravotne postihnutých občanov krajín EÚ. Bližšie informácie k súčasnému stavu na Slovensku s príkladmi iných krajín EÚ môžeme dodať po vašej odpovedi. Vytvorením jednotného systému...

 • EAPN Nederland (Netherlands)
  9 юни 2017 Non-governmental organisation (NGO)

  EAPN Nederland (Netherlands)

  Met betrekking tot het European Solidarity Corps Initiative willen we graag het volgende inbrengen. Als EAPN NL kunnen we een dergelijk initiatief alleen maar ondersteunen. Prima! Toch willen we ook een paar zaken aan u meegeven bij de vaststelling. 1. Natuurlijk zullen jongeren via dergelijke acties nieuwe vaardigheden ontwikkelen of bestaande kunnen uitbouwen. Dat is mooi meegenomen, zonder dat dit echter direct gekoppeld moet worden aan...

Всички предложения (19) > >