Вашите предложения

По всяко време можете да ни изпращате предложения за повишаване на ефективността на действащи закони и инициативи.

Всички получени предложения ще бъдат публикувани на този сайт, при условие че са спазени правилата, и ще бъдат изпратени за разглеждане.

Можете да изберете дали предложението ви да бъде:

  • публикувано заедно с вашите лични данни или данните на вашата организация
  • публикувано анонимно (уверете се, че прикачените файлове не съдържат никакви лични данни).

Следващи стъпки

Вашите предложения ще бъдат разгледани от платформата REFIT () и могат да бъдат отразени в нейните препоръки до Комисията.

Ако платформата реши да не предприема действия във връзка с дадено предложение, до лицето или организацията, направили предложението, ще бъде изпратено обяснение.

Информационният център на ЕС Europe Direct предоставя обяснение на всички, които са изпратили предложение, попадащо извън мандата на платформата REFIT.

Платформата REFIT не взема предвид предложения, свързани със:

  • проектозакони, за които е в ход законодателна процедура; 
  • закони на ЕС, които се прилагат от по-малко от 2 години;
  • планирана или започнала консултация със социални партньори.

Информационният център на ЕС Europe Direct предоставя обяснение на всички, които са изпратили предложение, попадащо извън мандата на платформата REFIT.

Срок за изпращане на отзиви: по всяко време

Изпратете предложение

Последни предложения

Всички предложения (11) >