Despre consultare

Perioada de formulare a observațiilor
26 Aprilie 2019 - 19 Iulie 2019 (miezul nopții, ora Belgiei)
Subiect
Agricultură și dezvoltare rurală, Concurență

Publicul-țintă

1. Autoritățile publice responsabile de acordarea ajutoarelor de stat în statele membre ale UE; 2. Beneficiarii de ajutoare de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale; 3. Organizațiile de agricultori și de silvicultori; 4. Părțile interesate de politica agricolă, precum asociațiile din sectorul agricol, industriile din aval, ONG-urile și alte organizații ale societății civile care reprezintă chestiunile agricole, de mediu, de guvernanță și rurale la nivelul UE, național și local, persoane din mediul academic, experți, grupuri de reflecție și societăți de consultanță; 5. Publicul larg: Persoane și organizații care doresc să contribuie prin exprimarea opiniilor lor în calitate de cetățeni.

De ce organizăm o consultare

O întreprindere care beneficiază de sprijin public câștigă un avantaj față de concurenții săi de pe piața internă. Prin urmare, Tratatul interzice în general ajutoarele de stat. Totuși, Comisia poate autoriza ajutoare de stat în anumite condiții, îndeosebi din motive de dezvoltare economică sau de deficiență a pieței. Ca o regulă generală, statele membre trebuie să notifice Comisiei ajutorul de stat. Comisia evaluează ajutorul notificat pe baza orientărilor și ia o decizie de autorizare a acestuia. Cu toate acestea, pentru a simplifica procedurile privind ajutoarele de stat, Comisia poate adopta regulamente care scutesc anumite categorii de ajutoare de la obligația de notificare („regulamente de exceptare pe categorii”). Pentru agricultură, silvicultură și zonele rurale a fost instituit un cadru specific al normelor privind ajutoarele de stat. Cadrul respectiv include atât orientările privind ajutoarele de stat cât și un regulament de exceptare pe categorii. Cu toate acestea, cele două regulamente vor expira la sfârșitul anului 2020 și trebuie înlocuite cu noi orientări și un nou regulament pentru perioada 2021 - 2027. În contextul respectiv, Comisia efectuează o evaluare a performanței normelor actuale și va realiza o evaluare a impactului pentru a pregăti viitorul cadru privind ajutoarele de stat. Strategia de consultare legată de acest proces vizează colectarea de informații și opinii de la toate părțile interesate cu privire la performanța normelor actuale și la conceperea eventuală a normelor viitoare. În consecință, rezultatul va fi inclus atât în evaluare cât și în evaluarea impactului.

Despre chestionar

Puteți participa la această consultare publică completând chestionarul on-line. Dacă sunteți în imposibilitatea de a utiliza chestionarul on-line, vă rugăm să ne contactați utilizând adresa de e-mail de mai jos.

Chestionarele sunt disponibile în unele sau în toate limbile oficiale ale UE. Puteți completa răspunsurile în oricare din limbile oficiale ale UE.

Din motive de transparență, organizațiile și întreprinderile care participă la consultări publice sunt invitate să se înscrie în Registrul de transparență al UE.

Completați chestionarul

Datele cu caracter personal și protecția vieții private

Uniunea Europeană se angajează să respecte viața privată a utilizatorilor. Când derulăm consultări publice, aderăm la politica de „protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea de către instituțiile europene a datelor cu caracter personal”, care se bazează pe Regulamentul 45/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile UE al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000.