Over deze raadpleging

Feedback mogelijk van
8 maart 2019 - 31 mei 2019 (middernacht, plaatselijke tijd Brussel)

Doelgroep

De Commissie wil graag input ontvangen van een breed spectrum van belanghebbenden, zoals overheidsdiensten, bedrijfs- en beroepsverenigingen, vakbonds- en beroepsorganisaties, bedrijven, vrouwen- en mannenorganisaties, lhbti-organisaties, nationale gelijkheidsorganen, diensten voor arbeidsinspectie en andere nationale organen, burgers, ngo’s en andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld, academische instellingen, organisaties voor de financiering van onderzoek en onderzoeksorganisaties, waaronder universiteiten en het grote publiek.

Waarom wij u raadplegen

Het doel van deze openbare raadpleging is uw mening te peilen over gendergelijkheid in de EU vandaag de dag, en over prioriteiten voor de toekomst te verzamelen. Uw bijdragen zullen de volgende Commissie helpen haar beleidsprioriteiten op het gebied van gendergelijkheid vast te stellen.

Vragenlijst beantwoorden

De termijn om deel te nemen aan deze raadpleging is verstreken. De vragenlijst is niet meer beschikbaar. Wilt u het verdere verloop van dit initiatief volgen, laat u dan per e-mail op de hoogte houden.