Par šo apspriešanu

Viedokļu iesniegšanas periods
8 Marts 2019 - 31 Maijs 2019 (pusnaktī pēc Briseles laika)

Mērķauditorija

Komisija vēlas saņemt viedokļus no plaša ieinteresēto personu loka, tostarp: valsts sektora un pārvaldes iestādēm, profesionālām un uzņēmējdarbības apvienībām, arodbiedrībām un arodbiedrību apvienībām, uzņēmumiem, sieviešu un vīriešu asociācijām, LGBTI asociācijām, valstu līdztiesības iestādēm, darba inspekcijām, citām valsts iestādēm, iedzīvotājiem, pilsoniskās sabiedrības un nevalstiskām organizācijām, akadēmisko aprindu pārstāvjiem un pētniecības finansēšanas un pētnieciskām organizācijām, tostarp universitātēm, kā arī no plašas sabiedrības.

Kāpēc rīkojam apspriešanu

Šīs sabiedriskās apspriešanas mērķis ir apkopot viedokļus par dzimumu līdztiesību ES šobrīd, kā arī par turpmākajām prioritātēm. Jūsu atbildes palīdzēs nākamajai Komisijai noteikt dzimumu līdztiesības politikas prioritātes

Anketas aizpildīšana

Šajā sabiedriskajā apspriešanā varat piedalīties, aizpildot tiešsaistes anketu. Ja nevarat izmantot tiešsaistes anketu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot vēstuli uz zemāk redzamo e-pasta adresi.

Anketas ir pieejamas dažās vai visās oficiālajās ES valodās. Varat nosūtīt savas atbildes jebkurā ES oficiālajā valodā.

Pārredzamības labad organizācijas un uzņēmumi, kas piedalās sabiedriskajā apspriešanā, ir aicināti reģistrēties ES Pārredzamības reģistrā.

Anketas aizpildīšana

Personal data and privacy statement

Personas dati un privātuma aizsardzība  

Eiropas Savienība ievēro lietotāju privātuma neaizskaramības principu. Īstenojot sabiedriskas apspriešanas, mēs gādājam par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi ES iestādēs, kas ir noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 45/2001