Feedback reference
F12090
Submitted by
Klaudia Anioł
User type
Consumer organisation
Organisation
Fundacja Instytut Ochrony Praw Konsumentow
Organisation size
Micro (1 to 9 employees)
Country of origin
Poland

UWAGI DO WNIOSKÓW „New Deal for Consumers” COM(2018)185/972411 - wprowadzenie

W imieniu fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów przesyłam w załączeniu uwagi do WNIOSKÓW „New Deal for Consumers” COM(2018)185/972411: Dyrektywy PE i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta oraz Dyrektywy PE i Rady w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów i uchylająca dyrektywę 2009/22/WE.
Będziemy zobowiązani za zapoznanie się treścią analizy przygotowanej przez naszych ekspertów, którzy m.in. zwracają szczególną uwagę na konieczność:

- usunięcia z Dyrektywy przepisów, które ograniczają odpowiedzialność za naruszenia zbiorowych interesów konsumentów (i naruszeń powszechnych) wyłącznie do przedsiębiorców, którzy popełnili czyn zabroniony; tym samym przepisy te uniemożliwiają nakładanie kar finansowych (skutecznych i odstraszających) na grupy kapitałowe, do których przedsiębiorcy ci należą i na których rzecz działają.

- wprowadzenia w Dyrektywie zasady, iż w przypadku „produktów podwójnej jakości” już sam fakt tego, iż produkt, o tej samej nazwie, bądź utożsamiany z produktem występującym na innym rynku, a różniący się nazwą wyłącznie na potrzeby rynku krajowego, posiada inny skład, lub inne proporcje składników, powinno być kwalifikowane jako działanie przedsiębiorcy, które może wprowadzać w błąd (działania takie z punktu widzenia praktycznego wprowadzają bowiem w błąd) bez konieczności dokonywania oceny przez sąd, czy różnice te (np. w składzie produktu) były istotne. Również w tym przypadku kara finansowa powinna być nakładana na grupę kapitałową lub właściciela marki (znaku towarowego), którzy odnoszą korzyści ekonomiczne z tego typu praktyk rynkowych.

Pełna treść stanowiska fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów jest przedstawiona w załączonym dokumencie (plik PDF).

Klaudia Anioł
prezes zarządu fundacji
Instytut Ochrony Praw Konsumentów

Download (250.98 KB - PDF - 11 pages)

The views and opinions expressed here are entirely those of the author(s) and do not reflect the official opinion of the European Commission. The Commission cannot guarantee the accuracy of the information contained in them. Neither the Commission, nor any person acting on the Commission’s behalf, may be held responsible for the content or the information posted here. Views and opinions that violate the Commission’s feedback rules will be removed from the site.