About this initiative

Номер
COM(2017)142
Тип
Предложение за директива

С директивите се изисква от държавите от ЕС да постигнат определени резултати, но те са свободни да решават как да направят това. Всички държави от ЕС трябва да въведат директивите в своето национално законодателство. Предложенията се изготвят от Комисията и трябва да бъдат приети от законодателя чрез една от законодателните процедури.

Всички свързани поправки са достъпни в регистъра на документите или в Eur-LEX.

Пълно наименование

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to empower the competition authorities of the Member States to be more effective enforcers and to ensure the proper functioning of the internal market

Ведомство
Генерална дирекция „Конкуренция“
Download (824.5 KB - PDF - 66 pages)
Download (448.5 KB - PDF - 4 pages)
Download (1.2 MB - PDF - 71 pages)
Download (3.4 MB - PDF - 99 pages)
Download (310 KB - PDF - 8 pages)
Download (116.1 KB - PDF - 2 pages)
Download (112.3 KB - PDF - 2 pages)

Subscribe to receive notifications

Get notified by e-mail when new initiatives are added.
If you already have an account please log in.
Otherwise create an account using the Register button below.

Give your feedback

Feedback status: Closed

The Commission would like to hear your views.

All feedback