Page Contents

About this initiative

Reference
C(2017)3212
Type
Gedelegeerde verordening

Met een gedelegeerde verordening kan de Commissie niet-essentiële delen van EU-wetgeving aanvullen of wijzigen. Zo kan zij bijvoorbeeld de nadere bepalingen vastleggen.

De Commissie kan een gedelegeerde verordening zelf goedkeuren, en als het Europees Parlement en de Raad geen bezwaar maken, treedt het besluit in werking. Die verordening is dan rechtstreeks van toepassing in alle EU-landen.

Meer over gedelegeerde handelingen

Eventuele rectificaties zijn te vinden in het Register van documenten of in Eur-LEX.

Full title

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... supplementing Council Regulation (EC) No 207/2009 on the European Union trade mark and repealing Commission Regulations (EC) No 2868/95 and (EC) No 216/96

Department
Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf
Download (483.1 KB - PDF - 55 pages)