Upućivanje koje se odnosi na komentar
F470117
Poslao ga je
Michel Arteil
Vrsta korisnika
EU citizen
Zemlja podrijetla
France