Eolas faoin tionscnamh seo

Achoimre

Is é atá beartaithe le nuachóiriú na státchabhrach na rialacha a shimpliú agus iad a dhéanamh níos ábhartha don tréimhse 2014-2020. Is le fíordheireanas, áfach, a tugadh éifeachtaí an athchóirithe faoi deara agus níor athchóiríodh na rialacha go léir fós. Tá seiceáil oiriúnachta á seoladh ag an gCoimisiún, seiceáil ar nuachóiriú na státchabhrach, ar na treoirlínte do na hiarnróid agus ar an teachtaireacht maidir le hárachas creidmheasa onmhairiúcháin gearrthéarmach féachaint ar oibrigh na rialacha mar a bhí beartaithe agus an bhfuil siad oiriúnach don fheidhm atá leo.

Réimse
An iomaíocht
Cineál gnímh
Páipéar Oibre Fhoireann
Ábhar
Meastóireacht

Treochlár

Aiseolas: Dúnta
Cineál

Treochlár do Mheastóireachtaí agus do Sheiceála Oiriúnachta
Tuilleadh eolais faoi threochláir

Tréimhse aiseolais
07 Feabhra 2019 - 07 Márta 2019 (meán oíche, am na Bruiséile)
Pregled dobivenih komentara > >
Íoslódáil (246.3 KB - PDF - 3 pages)

Aiseolas (7)

An t-aiseolas ar fad (7) >

Comhairliúchán poiblí

Aiseolas: Ar oscailt
Tréimhse aiseolais
17 Aibreán 2019 - 19 Iúil 2019 (meán oíche, am na Bruiséile)

Ba mhaith leis an gCoimisiún do dhearcadh a fháil

Tugann comhairliúcháin phoiblí deis duit do thuairimí faoi ghnéithe de dhlíthe agus beartais an Aontais Eorpaigh a chur in iúl sula dtabharfaidh an Coimisiún a thograí chun críche. Maireann na comhairliúcháin phoiblí ar feadh 12 sheachtain ar a laghad.

Chuig an gcomhairliúchán >

Arna ghlacadh ag an gCoimisiún

Cineál
Dáta (beartaithe)
An chéad ráithe 2020

Liostáil chun nótaí a fháil

Is féidir leat fógra ríomhphoist a fháil nuair a chuirfear tionscnaimh nua isteach a bhaineann le hábhair a bhfuil spéis agat iontu nó is féidir leat na forbairtí atáthar a dhéanamh ar thionscnaimh leithleacha a leanúint.
Ní bhfaighidh tú níos mó ná ríomhphost amháin in aghaidh an lae agus is féidir leat do roghanna clárúcháin a bhainistiú aon uair is áil leat.

Logáil isteach / Cláraigh