O této konzultaci

Období pro zasílání připomínek
18 Listopad 2019 - 24 Únor 2020 (o půlnoci SEČ)
Téma
Vzdělání a odborná příprava

Cílová skupina

Konzultace se mohou zúčastnit všichni občané i veškeré organizace. Komise uvítá zejména příspěvky od: • občanů bez ohledu na to, zda dostávají či dostali podporu z Evropského sociálního fondu na vzdělávání a odbornou přípravu, • členských států a organizací zapojených do správy Evropského sociálního fondu, jako jsou řídicí orgány, zprostředkující subjekty, realizátoři projektů, členové monitorovacích výborů, • organizací zapojených do realizace operací v rámci Evropského sociálního fondu v roli příjemců nebo partnerů projektů – veřejných orgánů, vzdělávacích institucí, nevládních organizací, obcí, • všech organizací nebo občanů se zvláštními odbornými znalostmi v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Důvod konzultace

Komise chce znát názor občanů a zúčastněných stran na činnosti, které EU od roku 2014 vyvíjela v rámci Evropského sociálního fondu na podporu vzdělávání a odborné přípravy. Na základě shromážděných informací bude posouzeno, čeho bylo v období 2014–2018 dosaženo. Tyto informace také pomohou Komisi vyvodit závěry, jak tuto podporu v budoucnu ještě umocnit, aby byla účinnější a přesněji sloužila svému účelu. Hodnocení se zaměří mimo jiné na úspěšnost iniciativ EU týkajících se omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky, podpory rovného přístupu ke vzdělávání a celoživotnímu učení pro všechny, podpory odborného vzdělávání a zlepšování kvality a účinnosti vysokoškolského vzdělání a přístupu k němu. Rovněž se zaměří na to, který druh podpory byl nejúčinnější.

Odpovězte na dotazník

Konzultace se můžete zúčastnit tak, že vyplníte online dotazník. Pokud z nějakého důvodu nemůžete použít internetový dotazník, obraťte se na nás na níže uvedené e-mailové adrese.

Dotazníky jsou k dispozici v úředních jazycích EU (často ve všech). Svůj příspěvek můžete zaslat v kterémkoli z úředních jazyků EU.

Z důvodů transparentnosti vyzýváme organizace a podniky, které se veřejných konzultací účastní, aby se zaregistrovaly v Rejstříku transparentnosti.

Odpovězte na dotazník

Ochrana osobních údajů a soukromí

Evropská unie plní svůj závazek chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí. Při provádění veřejných konzultací dodržujeme politiku ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány Společenství v souladu s nařízením (EU) 2018/1725 o zpracování osobních údajů orgány EU.

Ochrana osobních údajů.