Over deze raadpleging

Feedback mogelijk van
26 september 2019 - 19 december 2019 (middernacht, plaatselijke tijd Brussel)
Onderwerp
Werkgelegenheid en sociale zaken

Doelgroep

Alle burgers en organisaties kunnen aan deze raadpleging deelnemen. Wij stellen met name bijdragen op prijs van: • burgers die al dan niet steun van het Europees Sociaal Fonds (hebben) ontvangen om sociale inclusie te bevorderen of armoede en discriminatie te bestrijden; • organisaties die betrokken zijn bij het beheer van programma’s van het Europees Sociaal Fonds, zoals lidstaten, beheersautoriteiten of bemiddelende instanties, leden van de comités van toezicht; • organisaties die als begunstigde of projectpartner betrokken zijn bij de uitvoering van concrete acties van het Europees Sociaal Fonds: overheden, ngo’s en gemeenten; alsmede van • elke organisatie of burger die over een specifieke expertise beschikt op het gebied van sociale inclusie, armoede of discriminatie.

Waarom wij u raadplegen

De Commissie wil de mening van burgers en belanghebbenden horen over de acties die de EU sinds 2014 heeft uitgevoerd om sociale inclusie te bevorderen en armoede en discriminatie te bestrijden. Deze activiteiten werden uitgevoerd met steun van het Europees Sociaal Fonds. De verzamelde informatie zal worden gebruikt om te beoordelen wat er in de periode 2014-2018 is bereikt. Dankzij deze informatie zal de Commissie in de toekomst ook doeltreffender en gerichter steun kunnen verlenen. Bij de evaluatie wordt onder meer onderzocht of de personen die het meest behoefte hebben aan bijstand voldoende zijn bereikt (onder meer vanuit geografisch oogpunt) en welke soort steun het meest doeltreffend is geweest.

Vragenlijst beantwoorden

U kunt meedoen aan deze openbare raadpleging door de onlinevragenlijst in te vullen. Kunt u de onlinevragenlijst niet invullen, dan kunt u ons mailen op onderstaand adres.

Vragenlijsten zijn soms in enkele en soms in alle officiële EU-talen beschikbaar. U mag echter altijd in elke officiële EU-taal reageren.

Omwille van de transparantie vragen we organisaties en bedrijven die aan een openbare raadpleging willen deelnemen, om zich in te schrijven in het transparantieregister van de EU.

Vragenlijst beantwoorden

Persoonsgegevens en privacy

De Europese Unie hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Bij openbare raadplegingen worden daarvoor de regels toegepast die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000.

Meer over de bescherming van uw persoonsgegevens