A konzultáció ismertetése

Véleménynyilvánítási időszak
4 november 2019 - 3 február 2020 (brüsszeli idő szerint éjfél)
Fórumtéma
Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

Célközönség

Az érdekelt felek azonosított kategóriái: 1. mezőgazdasági termelők és mezőgazdasági termelői szervezetek; 2. fogyasztók és fogyasztói szervezetek; 3. feldolgozók és feldolgozói szervezetek; 4. az ellátási lánc egyéb szereplői és azok szervezetei (például kereskedők, nagykereskedők, kiskereskedők); 5. az európai uniós minőségrendszerek tagállami végrehajtásáért felelős hatóságok; 6. uniós, nemzeti és helyi szinten mezőgazdasági kérdéseket képviselő nem kormányzati szervezetek és egyéb civil társadalmi szervezetek; 7. felsőoktatási intézmények és tudományos körök, szakértők, agytrösztök, tanácsadó irodák; 8. a széles nyilvánosság: mindazon személyek és szervezetek, akik, illetve amelyek véleményüknek a polgárok képviseletében történő kinyilvánítása révén hozzá kívánnak járulni az értékeléshez.

Miért indítottuk ezt a konzultációt?

Az Európai Unió több mint háromezer termék – élelmiszer, mezőgazdasági termék, bor, szeszes ital és ízesített borászati termék – nevét védi minőségrendszerei keretében, melyek a következők: földrajzi jelzés (FJ), oltalom alatt álló eredetmegjelölés (OEM), oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) és hagyományos különleges termék (HKT). E nyilvános konzultációval a Bizottság célja az, hogy képet alkosson az érdekeltek véleményéről, meglátásairól ezen európai uniós minőségrendszerekre vonatkozóan. Ez a nyilvános konzultáció hozzájárul a tagállamokból és harmadik országokból származó, az EU belső piacán bejegyzett néven értékesített termékekre vonatkozó uniós minőségrendszerek általános működésének értékeléséhez.

A konzultációs kérdőív kitöltése

Ha részt kíván venni a nyilvános konzultációban, kérjük, töltse ki az online konzultációs kérdőívet. Ha nincs módja használni az online kérdőívet, akkor lépjen velünk kapcsolatba az alábbi e-mail-címen.

A kérdőívek az EU egyes hivatalos nyelvein vagy az összes uniós hivatalos nyelven elérhetők. Ön az EU bármelyik hivatalos nyelvén beküldheti válaszait.

A nyilvános konzultációkban részt vevő szervezetek és vállalatokat felkérjük, hogy az átláthatóság biztosítása érdekében regisztrálják magukat az átláthatósági nyilvántartásban

Kitöltöm a kérdőívet

Személyes adatok védelme

Az Európai Unió elkötelezett a személyes adatok és a magánélet védelme mellett. A nyilvános konzultációk során a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2018/1725 rendelet szerint járunk el.

A személyes adatok védelme