O této konzultaci

Období pro zasílání připomínek
7 Červen 2019 - 30 Srpen 2019 (o půlnoci SEČ)
Téma
Jednotný trh

Cílová skupina

K uvedenému účelu jsou zúčastněné strany zařazeny do těchto kategorií: • akademické/výzkumné instituce • hospodářská sdružení: sdružení výrobců, dovozců nebo distributorů strojních zařízení (nebo jejich částí) • podnikové/obchodní organizace: výrobci, dovozci a distributoři strojních zařízení (nebo jejich částí) • organizace spotřebitelů (profesionálové/pracovníci používající strojní zařízení, soukromí uživatelé strojních zařízení) • organizace činné v oblasti životního prostředí • občané EU • konzultanti v oboru bezpečnosti strojních zařízení • občané zemí, které nejsou členy EU • nevládní organizace (NGO) • oznámené subjekty • orgány veřejné správy (orgány, které vymáhají předpisy v oblasti strojních zařízení) • normalizační organizace • odborové organizace • ostatní

Důvod konzultace

Konzultace je vedena proto, aby zúčastněné strany mohly a) potvrdit problémy zjištěné při hodnocení směrnice o strojních zařízeních [SWD(2018) 160] a b) na základě skutečností, údajů a znalostí uvést, které části směrnice lze zlepšit a/nebo zjednodušit.

Odpovězte na dotazník

Konzultace se můžete zúčastnit tak, že vyplníte online dotazník. Pokud z nějakého důvodu nemůžete použít internetový dotazník, obraťte se na nás na níže uvedené e-mailové adrese.

Dotazníky jsou k dispozici v úředních jazycích EU (často ve všech). Svůj příspěvek můžete zaslat v kterémkoli z úředních jazyků EU.

Z důvodů transparentnosti vyzýváme organizace a podniky, které se veřejných konzultací účastní, aby se zaregistrovaly v Rejstříku transparentnosti.

Odpovězte na dotazník

Ochrana osobních údajů a soukromí

Evropská unie se zavázala respektovat soukromí uživatelů. Při provádění veřejných konzultací dodržujeme pravidla „ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství“ vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 45/2001 o zpracování osobních údajů orgány EU

.