Στοιχεία παρατηρήσεων
F16109
Υποβλήθηκαν από
Nic DE MAESSCHALCK
Τύπος χρήστη
Business association
Οργανισμός
BIPAR
Μέγεθος οργανισμού
Micro (1 to 9 employees)
Αριθμός Μητρώου Διαφάνειας
Χώρα προέλευσης
Belgium