Om samrådet

Feedbackperiod
16 januari 2019 - 10 april 2019 (midnatt svensk tid)
Ämne
Den digitala ekonomin och det digitala samhället

Målgrupp

Allmänheten: personer med särskilt intresse av trådlösa tjänster och utbyggnad av mobilnät • Konsumentorganisationer • Medborgarsammanslutningar • Myndigheter: medlemsländernas nationella, regionala och kommunala myndigheter som deltar i det pågående tillståndsförfarandet. Det är t.ex. de verkställande myndigheter som representeras av nationella tillsynsmyndigheter på telekomområdet som kontrollerar att gränserna för elektromagnetiska fält respekteras. Experter: medlemsländernas spektrumförvaltningsexperter, universitet och forskningsinstitut • Industri/näringsliv/föreningar: tillverkare och leverantörer av mobilnätsutrustning, mobilnätsoperatörer och deras potentiella underleverantörer som arbetar med nätutbyggnad.

Varför behövs ett samråd?

Med det här samrådet vill vi få in synpunkter på om man bör genomföra ett förenklat system för utbyggnad, dvs. i vilken omfattning små celler ska undantas och i så fall vilka fysiska och tekniska egenskaper man ska basera sig på. Effekterna av ett sådant förenklat system kommer att undersökas noga, bland annat de potentiella konsekvenserna för miljön och ekonomin. Systemet måste dock garantera att det finns små celler i tillräcklig omfattning för att installera nya 5G-nät.

Delta i samrådet

Tidsfristen för samrådet har gått ut och enkäten har tagits bort. Du kan följa arbetet med initiativet genom att prenumerera på meddelanden.

Resultat från samrådet

Läs mer om samrådet nedan. Följ arbetet med initiativet genom att prenumerera på meddelanden.

Summary report