O tejto konzultácii

Obdobie predkladania spätnej väzby
16 január 2019 - 10 apríl 2019 (O polnoci bruselského času)
Téma
Digitálna ekonomika a spoločnosť

Cieľová skupina

Občania: táto konzultácia bude pravdepodobne zaujímať občanov s osobitným záujmom o zavádzanie bezdrôtových služieb a mobilných sietí, • Spotrebiteľské združenia, • Združenia občanov, • Orgány verejnej moci: národné, regionálne a miestne orgány členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na súčasnom procese vydávania povolení vrátane orgánov dohľadu, ktoré sú zastúpené národnými telekomunikačnými regulačnými orgánmi monitorujúcimi dodržiavanie limitov elektromagnetických polí, • Experti: odborníci na správu spektra, akademici a výskumné ústavy z členských štátov, • Priemysel/podnikatelia/združenia: výrobcovia a dodávatelia zariadení pre mobilné siete, operátori mobilných sietí a ich potenciálni subdodávatelia, ktorí sa zaoberajú zavádzaním sietí.

Prečo uskutočňujeme konzultácie

Cieľom súčasnej konzultačnej činnosti je zistiť, v akom rozsahu by malo prebehnúť jednoduché zavádzanie bezdrôtových prístupových bodov s malým dosahom, čiže ktoré malé bunky by sa mali vyňať a na základe ktorých fyzických a technických charakteristík. Bude sa dôkladne skúmať dosah tohto režimu jednoduchého zavádzania vrátane jeho potenciálneho vplyvu na environmentálne, hospodárske a iné otázky. Malo by sa však zabezpečiť, že bude možné malé bunky zaviesť v takom rozsahu, ktorý umožní inštaláciu nových 5G sietí.

Vyplnenie dotazníka

Lehota na reakciu v rámci tejto konzultácie už uplynula. Dotazník už nie je k dispozícii. Ak chcete sledovať ďalší vývoj tejto iniciatívy, prihláste sa na odber upozornení.

Výsledok konzultácie

Ďalšie informácie o tejto konzultácii sú uvedené nižšie. Ak chcete sledovať ďalší vývoj tejto iniciatívy, prihláste sa na odber upozornení.

Summary report