Informacje o konsultacjach

Okres nadsyłania opinii
16 Styczeń 2019 - 10 Kwiecień 2019 (północ czasu brukselskiego)
Temat
Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe

Grupa docelowa

Obywatele: Obywatelami, którzy mogą być zainteresowani udziałem konsultacjach są osoby szczególnie zainteresowane usługami bezprzewodowymi i rozmieszczaniem sieci telefonii ruchomej; • Organizacje konsumenckie; • Stowarzyszenia obywatelskie; • Organy publiczne: Organy władzy krajowej, regionalnej i lokalnej państw członkowskich zaangażowane w bieżącą procedurę wydawania pozwoleń. Dotyczy tu również organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa reprezentowanych przez krajowych regulatorów łączności elektronicznej, którzy monitorują przestrzeganie limitów pola elektromagnetycznego; • Eksperci: Eksperci ds. zarządzania widmem w państwach członkowskich oraz środowiska akademickie i instytuty badawcze; • Przemysł/przedsiębiorstwa/stowarzyszenia: producenci/dostawcy sprzętu sieci ruchomej, operatorzy sieci ruchomej i ich potencjalni podwykonawcy zajmujący się rozmieszczaniem sieci.

Cel konsultacji

Niniejsze konsultacje będą miały na celu uzyskanie informacji na temat stopnia, w jakim należy wdrożyć uproszczony system rozmieszczania punktów dostępu, tj. które nadajniki o małej mocy powinny być z niego zwolnione i ze względu na jakie właściwości fizyczne i techniczne. Wpływ takiego uproszczonego systemu rozmieszczania zostanie dokładnie zbadany, w tym jego potencjalne skutki dla środowiska, gospodarki i inne kwestie. Należy jednak dopilnować, aby rozmieszczona mogła zostać wystarczająca liczba nadajników o małej mocy, umożliwiająca instalację nowych sieci 5G.

Jak wziąć udział w konsultacjach

Zakończył się okres udzielania odpowiedzi. Kwestionariusz nie jest już dostępny. Aby śledzić postępy w realizacji tej inicjatywy, wystarczy zamówić powiadomienia na ten temat.

Wyniki konsultacji

Poniżej dostępne są dodatkowe informacje o konsultacjach. Zamów powiadomienia, aby móc śledzić postępy w realizacji tej inicjatywy.

Summary report