O savjetovanju

Razdoblje za slanje komentara
16 siječnja 2019 - 10 travnja 2019 (u ponoć po briselskom vremenu)
Tema
Digitalno gospodarstvo i društvo

Ciljna publika

Građani: Građani koji bi mogli biti zainteresirani za ovu raspravu oni su koje zanimaju usluge bežičnih mreža te uvođenje i razmještaj mobilnih mreža: • udruge potrošača • udruge građana • tijela javne vlasti: nacionalna, regionalna i općinska tijela država članica koja sudjeluju u trenutačnom postupku izdavanja dozvola. To uključuje provedbena tijela koja predstavljaju nacionalni regulatori za telekomunikacije koji nadziru poštovanje graničnih vrijednosti elektromagnetskih polja • Stručnjaci: stručnjaci država članica za upravljanje spektrom te akademska zajednica i istraživački instituti • Industrija/poduzeća/udruge: proizvođači/dobavljači opreme za mobilne mreže, operatori mobilne mreže i njihovi potencijalni podugovaratelji koji se bave uvođenjem i razmještajem mreža.

Zašto provodimo savjetovanje

Cilj je ove rasprave prikupiti mišljenja o tome u kojoj bi se mjeri trebala provoditi pojednostavnjena rješenja, tj. koje bi male ćelije trebalo izuzeti te na temelju kojih fizičkih i tehničkih značajki. Pomno će se proučiti utjecaj koji bi takva pojednostavnjena rješenja mogla imati, među ostalim na okoliš i gospodarstvo, te druga pitanja. Međutim, potrebno je osigurati da male ćelije budu razmještene tako da se omogući ugradnja novih mreža 5G.

Odgovaranje na upitnik

Isteklo je razdoblje upućivanja odgovora za ovo savjetovanje. Upitnik više nije dostupan. Daljnji napredak ove inicijative možete pratiti prijavom na primanje obavijesti.

Rezultati savjetovanja

Dodatne informacije o ovom savjetovanju dostupne su u nastavku. Pretplatite se na obavijesti kako biste pratili razvoj ove inicijative.

Summary report