O této konzultaci

Období pro zasílání připomínek
16 Leden 2019 - 10 Duben 2019 (o půlnoci SEČ)
Téma
Digitální ekonomika a společnost

Cílová skupina

Občané: Konzultace se týká především těch, kdo mají zvláštní zájem o bezdrátové služby a zavádění mobilních sítí; • sdružení spotřebitelů; • sdružení občanů; • orgány veřejné správy; celostátní, regionální a obecní orgány členských států, které jsou zapojeny do stávajícího procesu udělování povolení. To zahrnuje donucovací orgány zastupované vnitrostátními regulačními orgány činnými v oblasti telekomunikace, které sledují dodržování mezních hodnot stanovených pro elektromagnetická pole; • Odborníci: Odborníci z členských států se zaměřením na oblast správy spektra, akademická obec a výzkumné instituce; • Průmyslová odvětví / podniky / sdružení: Výrobci/dodavatelé zařízení pro mobilní sítě, operátoři mobilních sítí a jejich případní subdodavatelé, kteří se zabývají zaváděním/instalací sítí.

Důvod konzultace

Aktuální konzultační činnost se zaměří na to, v jaké šíři by měl být režim snadného zavádění implementován, tj. které malé buňky by měly dostat výjimku a na základě jakých fyzických a technických vlastností. Dopad zavedení takového režimu bude důkladně prozkoumán, včetně možných dopadů na životní prostředí, hospodářství a jiné oblasti. Je však třeba zajistit, aby bylo možné malé buňky v dostatečné míře zavést a umožnit tak spuštění nových sítí 5G.

Odpovězte na dotazník

Lhůta pro zasílání odpovědí na tuto konzultaci skončila. Dotazník již není k dispozici. Další vývoj této iniciativy můžete sledovat tak, že se přihlásíte k odběru aktualit.

Výsledek konzultace

Další informace o této konzultaci jsou uvedeny níže. Sledujte vývoj této iniciativy - přihlaste se k odběru oznámení.

Summary report