Predstavitev posvetovanja

Rok za mnenja:
7 Avgust 2019 - 13 November 2019 (do polnoči po bruseljskem času)
Tematika
Izobraževanje in usposabljanje

Ciljna skupina

Posvetovanjem je namenjeno tako strokovni kot splošni javnosti, zlasti posameznikom, ki so izkoristili možnosti za potrjevanje. Delno so vprašanja namenjena vsem, delno le strokovnjakom in delno le posameznikom, ki so izkoristili možnosti za potrjevanje. Pričakujemo, da bodo med strokovnimi anketiranci zlasti nacionalni organi, odgovorni za izobraževanje, usposabljanje, kvalifikacije, zaposlovanje, mlade in orientacijo; strokovni delavci, vključeni v potrjevanje, vključno s centri za potrjevanje, izvajalci izobraževanja ali usposabljanja in kariernimi svetovalci; organizacije, ki zastopajo učence, delavce, delodajalce, mlade; ter raziskovalne organizacije. To javnost tudi pozivamo k predložitvi dokumentov o stališčih. Za posamezne anketirance, ki odgovorijo, da so izkoristili možnost za potrjevanje svojih znanj in spretnosti, so pripravljena vprašanja o njihovih izkušnjah – kako so prišli do tega, kakšna podpora jim je bila na voljo, kakšen učinek je to imelo na njihovo poklicno pot ali življenje.

Namen posvetovanja

To posvetovanje je del ocene priporočila o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja iz leta 2012, v katerem se izrecno zahteva posvetovanje z državami članicami in deležniki. Ljudje razvijajo znanja in spretnosti zunaj izobraževanja, npr. z delovnimi izkušnjami, prostovoljstvom ali športom. Če se taka znanja in spretnosti ne potrdijo (dokumentirajo, ocenijo in certificirajo s strani organa), obstaja tveganje, da ostanejo neizkoriščena. V priporočilu so države članice pozvane, naj ljudem zagotovijo več in boljše možnosti za potrjevanje. S posvetovanjem z deležniki bomo dobili informacije in stališča o tem, kako države članice izvajajo priporočilo v praksi in ali s tem ljudem dajejo več in boljše možnosti za potrjevanje njihovih znanj in spretnosti. Komisija in nacionalni organi bodo na tej podlagi opredelili načine za izboljšanje priporočila in njegovega izvajanja.

Izpolnjevanje vprašalnika

Posvetovanje je končano. Vprašalnik ni več na voljo. Če želite spremljati nadaljnji postopek v zvezi s to pobudo, se naročite na obvestila.