Om denne høring

Feedbackperiode
6 august 2019 - 29 oktober 2019 (midnat, dansk tid)
Emne
Miljø

Målgruppe

Producenter, distributører, motorkøretøjsforsikringsselskaber og alle, der erhvervsmæssigt foretager indsamling, demontering, fragmentering, genvinding, nyttiggørelse og andre former for godkendt behandling af udrangerede køretøjer, herunder deres komponenter og materialer, samt offentligheden, forbrugere, miljøorganisationer og miljø-NGO'er vil være relevante på grund af deres bidrag om affaldshåndtering, forurening, cirkulær økonomi osv.

Hvorfor en høring?

Hvad er direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer? Hvert år udrangeres millioner af køretøjer i Europa. Hvis udrangerede køretøjer ikke forvaltes korrekt, kan de være en trussel mod miljøet og en tabt kilde til millioner af ton materialer. Direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer ("direktivet om udrangerede køretøjer") blev vedtaget i 2000 for at minimere miljøpåvirkningen af udrangerede køretøjer og forbedre miljøpræstationerne for alle aktører, der er involveret i køretøjernes livscyklus. Hvorfor foretager Kommissionen en høring? Ved direktiv 2018/849/EU pålægges Kommissionen at evaluere direktivet om udrangerede køretøjer inden udgangen af 2020. Der skal lægges særlig vægt på gennemførelsen, muligheden for at fastsætte mål for indberetning efter specifikke materialer og problemet med udrangerede køretøjer, som man ikke kan gøre rede for.

Besvarelse af spørgeskemaet

Du kan bidrage til denne offentlige høring ved at udfylde onlinespørgeskemaet. Hvis du ikke kan bruge onlinespørgeskemaet, kan du kontakte os via e-mailadressen nedenfor.

Spørgeskemaer er tilgængelige på nogle eller alle officielle EU-sprog. Du kan indsende dit bidrag på ethvert af de officielle EU-sprog.

For at sikre åbenhed opfordres organisationer og virksomheder, der deltager i offentlige høringer, til at registrere sig i EU's åbenhedsregister.

Svar på spørgeskemaet

Personoplysninger og databeskyttelse

EU har en politik for beskyttelse af privatlivets fred. Ved gennemførelsen af offentlige høringer gælder politikken for "beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne", som er baseret på Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 45/2001 om behandling af personoplysninger af 18. december 2000. .