O savjetovanju

Razdoblje za slanje komentara
24 svibnja 2019 - 16 kolovoza 2019 (u ponoć po briselskom vremenu)
Tema
Zapošljavanje i socijalna pitanja

Ciljna publika

Pozivaju se svi građani i organizacije da sudjeluju u ovom savjetovanju. Posebno se traže odgovori sljedećih dionika: • mladih, posebice onih koji se ne obrazuju, nisu zaposleni te se ne obučavaju, neovisno o tome jesu li primili ili primaju potporu iz Europskog socijalnog fonda ili Inicijative za zapošljavanje mladih, • organizacija uključenih u upravljanje operativnim programima Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih kao što su države članice, rukovodeća/posrednička tijela, socijalni i drugi partneri, • organizacija uključenih u provedbu mjera Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih kao korisnici ili projektni partneri: javna tijela, nevladine organizacije i općine, ali i od • drugih organizacija koje predstavljaju mlade ili s njima rade, ili su aktivne na razini EU-a ili na nacionalnoj ili lokalnoj razini u području potpore zapošljavanju i aktivnih politika tržišta rada.

Zašto provodimo savjetovanje

Komisiju zanima mišljenje građana i dionika o aktivnostima koje je EU proveo od 2014. kako bi se promicalo i poboljšalo zapošljavanje mladih. Te su aktivnosti provedene u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih i Europskog socijalnog fonda. Prikupljeni podaci iskoristit će se za procjenu onoga što je ostvareno u razdoblju od 2014. do 2018. Komisija će također moći izvući zaključke o tome kako da tu potporu pojača u budućnosti kako bi ona bila učinkovitija i usmjerenija. U evaluaciji će se, među ostalim, procijeniti jesu li mladi kojima je pomoć najviše potrebna na odgovarajući način obuhvaćeni aktivnostima (posebno na geografskom planu), kakva je bila kvaliteta ponuda za zapošljavanje i osposobljavanje te koja je vrsta potpore bila najučinkovitija.

Odgovaranje na upitnik

Ispunjavanjem internetskog upitnika možete pridonijeti ovom javnom savjetovanju. Ako niste u mogućnosti služiti se internetskim upitnikom, kontaktirajte nas na adresi e-pošte navedenoj u nastavku.

Upitnici su dostupni na nekim ili svim službenim jezicima EU-a. Svoje odgovore možete dostaviti na bilo kojem od službenih jezika EU-a.

Radi transparentnosti, organizacije i poduzeća koji sudjeluju u javnom savjetovanju pozivaju se na registriranje u EU-ov Registar transparentnosti.

Odgovori na upitnik

Osobni podaci i privatnost

Europska unija predana je zaštiti privatnosti korisnika. Pri provedbi javnih savjetovanja pridržavamo se odredaba o obradi osobnih podataka u institucijama EU-a na temelju Uredbe (EZ) 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice.