Lisätietoa tästä kuulemisesta

Palautejakso
24 toukokuu 2019 - 16 elokuu 2019 (keskiyöllä Brysselin aikaa)
Aihe
Työllisyys- ja sosiaaliasiat

Kohderyhmä

Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset ja organisaatiot. Erityisesti toivotaan, että kuulemiseen osallistuvat seuraavat tahot: • Nuoret, erityisesti työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat riippumatta siitä, saavatko he parhaillaan tai ovatko he joskus saaneet tukea Euroopan sosiaalirahastosta tai nuorisotyöllisyysaloitteesta. • Organisaatiot, jotka ovat osallistuneet Euroopan sosiaalirahaston ja nuorisotyöllisyysaloitteen toimenpideohjelmien hallinnointiin, kuten jäsenvaltiot, hallintoviranomaiset/välittävät elimet, työmarkkinaosapuolet ja muut kumppanitahot. • Organisaatiot, jotka ovat osallistuneet Euroopan sosiaalirahaston ja nuorisotyöllisyysaloitteen toimenpideohjelmien toteuttamiseen joko tuensaajina tai hankekumppaneina, kuten julkisyhteisöt, kansalaisjärjestöt tai kunnat. • Myös muut nuoria edustavat tai nuorten parissa työskentelevät organisaatiot tai sellaiset, jotka toimivat työllistämistuen tai aktiivisen työvoimapolitiikan parissa EU:n, kansallisella tai paikallisella tasolla.

Julkisen kuulemisen tarkoitus

Komissio haluaa kuulla kansalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä toimista, joita EU on toteuttanut vuodesta 2014 alkaen nuorten työllisyyden edistämiseksi. Toimet toteutettiin nuorisotyöllisyysaloitteen ja Euroopan sosiaalirahaston kautta. Kerättyä tietoa käytetään arvioitaessa vuosina 2014–2018 tehdyn työn tuloksia. Tiedon avulla komissio pystyy myös kehittämään tukea tulevaisuudessa entistä tehokkaammaksi ja kohdistetummaksi. Arvioinnissa tarkastellaan muun muassa työ- ja koulutustarjonnan laatua, sitä, onko eniten tukea tarvitsevat nuoret tavoitettu riittävästi myös maantieteellisesti sekä sitä, minkälaiset tukimuodot ovat olleet tehokkaimpia.

Kyselyyn vastaaminen

Tämän kuulemisen vastausaika on päättynyt. Kyselylomake ei ole enää saatavilla. Jos haluat seurata aloitteen käsittelyn etenemistä, tilaa automaattiset sähköposti-ilmoitukset.