Despre consultare

Perioada de formulare a observațiilor
14 Octombrie 2019 - 6 Ianuarie 2020 (miezul nopții, ora Belgiei)
Subiect
Ocuparea forței de muncă și afacerile sociale

Publicul-țintă

Consultarea se adresează tuturor cetățenilor și organizațiilor. Sperăm să primim contribuții în special de la: • cetățeni, indiferent dacă primesc, nu primesc, au primit sau nu au primit sprijin din partea Fondului social european pentru a promova ocuparea durabilă și de calitate a forței de muncă și pentru a sprijini mobilitatea forței de muncă; • state membre și organizații implicate în gestionarea Fondului social european, cum ar fi autorități de management, organisme intermediare, entități responsabile cu punerea în aplicare a proiectelor, membri ai comitetelor de monitorizare; • organizații implicate în realizarea operațiunilor Fondului social european, în calitate de beneficiari sau de parteneri de proiect: organisme publice, ONG-uri, administrații locale; • orice organizație sau cetățean care deține o expertiză specifică în domeniul ocupării forței de muncă și al mobilității forței de muncă.

De ce organizăm o consultare

Comisia dorește să afle opinia cetățenilor și a părților interesate cu privire la activitățile desfășurate de UE începând din 2014 (a) pentru a promova ocuparea durabilă și de calitate a forței de muncă și (b) pentru a sprijini mobilitatea forței de muncă. Aceste activități au fost realizate cu sprijin din partea Fondului social european. Informațiile colectate vor fi utilizate pentru evaluarea realizărilor din perioada 2014-2018. De asemenea, informațiile vor ajuta Comisia să tragă învățăminte cu privire la modalitățile de consolidare a acestui sprijin în viitor, făcându-l mai eficace și mai orientat. Printre alte subiecte, evaluarea va aprecia dacă inițiativele legate de crearea de locuri de muncă, de mobilitatea forței de muncă și de egalitatea de șanse au fost încurajate în continuare și ce tip de sprijin a fost cel mai eficace.

Despre chestionar

Puteți participa la această consultare publică completând chestionarul on-line. Dacă sunteți în imposibilitatea de a utiliza chestionarul on-line, vă rugăm să ne contactați utilizând adresa de e-mail de mai jos.

Chestionarele sunt disponibile în unele sau în toate limbile oficiale ale UE. Puteți completa răspunsurile în oricare din limbile oficiale ale UE.

Din motive de transparență, organizațiile și întreprinderile care participă la consultări publice sunt invitate să se înscrie în Registrul de transparență al UE.

Completați chestionarul

Datele cu caracter personal și protecția vieții private

Uniunea Europeană s-a angajat să vă protejeze datele cu caracter personal și să vă respecte dreptul la viață privată. Atunci când efectuăm consultări publice, aderăm la politica privind „protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile comunitare”, bazată pe Regulamentul (UE) 2018/1725 privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile UE. 

Protecția datelor cu caracter personal