Lisätietoa tästä kuulemisesta

Palautejakso
14 lokakuu 2019 - 6 tammikuu 2020 (keskiyöllä Brysselin aikaa)
Aihe
Työllisyys- ja sosiaaliasiat

Kohderyhmä

Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset ja organisaatiot. Vastauksia toivotaan erityisesti seuraavilta: • kansalaiset – vastaajan ei välttämättä tarvitse olla Euroopan sosiaalirahaston tuensaaja • EU-maiden viranomaiset ja organisaatiot, jotka ovat osallistuneet sosiaalirahaston toimien hallinnointiin, kuten hallintoviranomaiset, välittävät elimet, hankkeiden toteuttajat ja seurantakomiteoiden jäsenet • organisaatiot, jotka osallistuvat sosiaalirahastotoimien toteuttamiseen tuensaajina tai hankekumppaneina, kuten julkisyhteisöt, kansalaisjärjestöt ja kunnat • organisaatiot ja kansalaiset, joilla on työllisyyteen ja työvoiman liikkuvuuteen liittyvää erityisosaamista.

Julkisen kuulemisen tarkoitus

Komissio haluaa kuulla kansalaisten ja sidosryhmien mielipiteitä toimista, joilla EU on vuodesta 2014 alkaen edistänyt a) pysyvien ja laadukkaiden työpaikkojen syntymistä ja b) työvoiman liikkuvuutta. Toimet on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston tuella. Kuulemisessa kerättäviä tietoja hyödynnetään kauden 2014–2018 tulosten arvioinnissa. Tietojen avulla komissio voi myös tehostaa ja kohdentaa tukitoimia entistä paremmin. Tavoitteena on arvioida, onko tuki suuntautunut toimiin, jotka edistävät työpaikkojen syntymistä, työvoiman liikkuvuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia, ja millaiset tukimuodot ovat olleet tehokkaimpia.

Kyselyyn vastaaminen

Tämän kuulemisen vastausaika on päättynyt. Kyselylomake ei ole enää saatavilla. Jos haluat seurata aloitteen käsittelyn etenemistä, tilaa automaattiset sähköposti-ilmoitukset.