O této konzultaci

Období pro zasílání připomínek
14 Říjen 2019 - 6 Leden 2020 (o půlnoci SEČ)
Téma
Zaměstnanost a sociální věci

Cílová skupina

Konzultace se mohou zúčastnit všichni občané i všechny organizace. Komise uvítá zejména příspěvky od: • občanů bez ohledu na to, zda dostávají nebo dostali podporu z Evropského sociálního fondu na udržitelnou a kvalitní zaměstnanost a mobilitu pracovních sil, či nikoli, • členských států a organizací zapojených do správy Evropského sociálního fondu, jako jsou řídicí orgány, zprostředkující subjekty, realizátoři projektů, členové monitorovacích výborů, • organizací zapojených do provádění operací Evropského sociálního fondu v roli příjemců nebo partnerů projektů – veřejných orgánů, nevládních organizací, obcí, • všech organizací a občanů se specifickými odbornými znalostmi v oblasti zaměstnanosti a mobility pracovních sil.

Důvod konzultace

Komise chce znát názor občanů a zúčastněných stran na činnosti, které EU od roku 2014 vyvíjela a) na podporu udržitelné a kvalitní zaměstnanosti a b) na podporu mobility pracovních sil. Tyto činnosti byly prováděny s podporou z Evropského sociálního fondu. Na základě shromážděných informací bude posouzeno, čeho bylo v období 2014–2018 dosaženo. Tyto informace také pomohou Komisi vyvodit závěry, jak tuto podporu v budoucnu ještě umocnit, aby byla účinnější a přesněji sloužila svému účelu. Hodnocení se zaměří mimo jiné na to, zda byly dále podporovány iniciativy týkající se tvorby pracovních míst, mobility pracovních sil a rovných příležitostí a který druh podpory byl nejúčinnější.

Odpovězte na dotazník

Lhůta pro zasílání odpovědí na tuto konzultaci skončila. Dotazník již není k dispozici. Další vývoj této iniciativy můžete sledovat tak, že se přihlásíte k odběru aktualit.