Despre consultare

Perioada de formulare a observațiilor
18 Decembrie 2018 - 30 Aprilie 2019 (miezul nopții, ora Belgiei)
Subiect
Piața unică

Publicul-țintă

Categoriile de părți interesate relevante pentru domeniul de politică în cauză sau care sunt interesate de acest domeniu sunt următoarele: 1. Toate sectoarele industriei, întreprinderile și autorii care dețin/creează desene sau modele industriale (inclusiv industriile creative și de proiectare, întreprinderile mici și mijlocii, autori individuali); 2. Organisme și asociații la nivelul Uniunii care reprezintă diverse sectoare economice, inclusiv industriile de proiectare și industriile creative, întreprinderile mici și mijlocii, autorii individuali, titularii de drepturi aferente desenelor și modelelor industriale, precum și profesioniștii din domeniul dreptului și reprezentanții autorizați în domeniul legislației privind desenele și modelele industriale; 3. Statele membre și autoritățile naționale (în special oficiile naționale pentru proprietate intelectuală) care se ocupă cu protecția desenelor și modelelor industriale; 4. Magistrații, profesioniștii din domeniul dreptului și mediul academic; 5. Publicul larg, consumatorii și organizațiile de consumatori, asociațiile de apărare a drepturilor civile.

De ce organizăm o consultare

Scopul acestei consultări a părților interesate este de a colecta suficiente dovezi și puncte de vedere ale părților interesate pentru a sprijini evaluarea Directivei 98/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind protecția juridică a desenelor și modelelor industriale („Directiva privind desenele și modelele industriale”) și a Regulamentului (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare („Regulamentul privind desenele sau modelele industriale comunitare”), pentru a stabili în ce măsură actele legislative respective funcționează în mod corespunzător și pot fi considerate în continuare adecvate scopului. Având în vedere importanța economică din ce în ce mai mare a protecției desenelor și modelelor industriale pentru încurajarea inovării și a dezvoltării de noi produse cu un design atrăgător, este din ce în ce mai necesar să se asigure o protecție juridică accesibilă, modernă, eficace și consecventă a drepturilor aferente desenelor și modelelor industriale în UE. Legislația existentă a Uniunii privind protecția desenelor și modelelor industriale datează deja din 1998 (Directiva privind desenele și modelele industriale) și 2002 (Regulamentul privind desenele sau modelele industriale comunitare) și, de la adoptarea acesteia, nu s-a efectuat nicio evaluare globală a legislației respective. Inițiativa privind consultarea are ca scop să colecteze contribuțiile părților interesate cu privire la funcționarea sistemelor de protecție a desenelor și modelelor industriale în UE (atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național), pe baza și în continuarea unor cercetări, analize și sondaje specifice anterioare efectuate în cadrul a două studii privind reexaminarea economică (2015) și juridică (2016) a sistemelor respective. Activitățile de consultare, împreună cu alte informații relevante provenite din studii de sprijin, din date de monitorizare și din alte surse ajută Comisia să tragă concluzii cu privire la necesitatea îmbunătățirii, modernizării și armonizării suplimentare a actelor juridice menționate anterior. În cele din urmă, aceste activități pot contribui la un studiu de evaluare a impactului în vederea unei posibile revizuiri legislative a legislației.

Despre chestionar

Perioada de desfășurare a acestei consultări s-a încheiat. Chestionarul nu mai este disponibil. Dacă doriți să urmăriți evoluția acestei inițiative, abonați-vă la notificări.