A konzultáció ismertetése

Véleménynyilvánítási időszak
18 december 2018 - 30 április 2019 (brüsszeli idő szerint éjfél)
Fórumtéma
Egységes piac

Célközönség

Az érdekelt feleknek a szóban forgó szakpolitikai terület szempontjából releváns vagy érintett kategóriái a következők: 1. minden olyan iparági szereplő, vállalkozás és szerző, akinek vagy amelynek formatervezési minta van a tulajdonában, illetve aki vagy amely formatervezési mintákat készít (ideértve a tervezési és kreatív iparági szereplőket, a kis- és középvállalkozásokat, valamint az egyéni szerzőket); 2. a különböző gazdasági ágazatokat, beleértve a tervezési és kreatív iparágat, a kis- és középvállalkozásokat, az egyéni szerzőket, a formatervezésiminta-oltalmak tulajdonosait képviselő, uniós szintű testületek és szövetségek, valamint a formatervezésiminta-oltalmi jog területén tevékenykedő jogi szakemberek és hivatásos képviselők; 3. a tagállamok és a formatervezésiminta-oltalommal foglalkozó nemzeti hatóságok (különösen a nemzeti szellemi tulajdoni hivatalok); 4. az igazságszolgáltatás, a jogi szakma és a tudományos élet képviselői; 5. a nagyközönség, a fogyasztók és a fogyasztói szervezetek, valamint a polgári jogi egyesületek.

Miért indítottuk ezt a konzultációt?

Ennek a konzultációnak a célja, hogy a Bizottság elegendő bizonyítékot és véleményt gyűjtsön az érdekelt felektől a formatervezési minták oltalmáról szóló, 1998. október 13-i 98/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: formatervezési mintákról szóló irányelv) és a közösségi formatervezési mintáról szóló, 2001. december 12-i 6/2002/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: a közösségi formatervezési mintáról szóló rendelet) annak megállapítása érdekében végzett értékeléséhez, hogy az említett jogszabályok mennyire működnek a rendeltetésüknek megfelelően, valamint hogy mennyire tekinthetők továbbra is a célnak megfelelőnek. Tekintettel arra, hogy a formatervezésiminta-oltalom egyre nagyobb gazdasági jelentőséggel rendelkezik az innováció ösztönzése és az új, vonzó formatervezésű termékek kifejlesztése szempontjából, az EU-ban egyre nagyobb szükség van a formatervezésiminta-oltalmi jogok elérhető, korszerű, hatékony és következetes jogi védelmére. A formatervezési minták oltalmára vonatkozó hatályos uniós jogszabályok egészen 1998-ig (a formatervezési mintákról szóló irányelvig), illetve 2002-ig (a közösségi formatervezési mintáról szóló rendeletig) nyúlnak vissza, és e jogszabályokról elfogadásuk óta nem készült átfogó értékelés. A konzultációs kezdeményezés célja, hogy a Bizottság összegyűjtse az érdekelt felek véleményeit az uniós formatervezésiminta-oltalmi rendszerek működéséről (mind uniós, mind nemzeti szinten), az említett rendszerek gazdasági (2015) és jogi (2016) felülvizsgálatára vonatkozó két tanulmány keretében végzett korábbi kutatásokra, elemzésekre és célzott felmérésekre támaszkodva, valamint azokat kiegészítve. A Bizottság a konzultációs tevékenységek, valamint az alátámasztó vizsgálatokból, nyomon követési adatokból stb. származó egyéb releváns információk alapján következtetéseket tud majd levonni a fent említett jogi aktusok javításának, korszerűsítésének és további harmonizációjának szükségességét illetően. Mindez végső soron a jogszabályok esetleges jogalkotási felülvizsgálatával kapcsolatos hatásvizsgálati tanulmány alapjául is szolgálhat.

A konzultációs kérdőív kitöltése

Ha részt kíván venni a nyilvános konzultációban, kérjük, töltse ki az online konzultációs kérdőívet. Ha nincs módja használni az online kérdőívet, akkor lépjen velünk kapcsolatba az alábbi e-mail-címen.

A kérdőívek az EU egyes hivatalos nyelvein vagy az összes uniós hivatalos nyelven elérhetők. Ön az EU bármelyik hivatalos nyelvén beküldheti válaszait.

A nyilvános konzultációkban részt vevő szervezetek és vállalatokat felkérjük, hogy az átláthatóság biztosítása érdekében regisztrálják magukat az átláthatósági nyilvántartásban

Kitöltöm a kérdőívet

Personal data and privacy statement

Személyes adatok védelme 

Az Európai Unió elkötelezetten védi a felhasználók adatait. Nyilvános konzultációk lebonyolításakor a Bizottság gondoskodik a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásáról.