Om det här initiativet

Sammanfattning

Vi behöver göra följande ändringar av förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach):

i) Ändra vissa termer i bilagorna I och V så att de stämmer överens med förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen), eftersom termerna i Reach kommer från två direktiv som upphävdes av CLP-förordningen.
ii) Komplettera listan i bilaga V med rötrester, eftersom bilagan redan undantar kompost och biogas från kraven på registrering.

Ämne
Miljö
Typ av rättsakt
Förordning
Committee

Utkast till rättsakt

Feedback: Avslutad
Typ

Utkast till förordning
Läs mer om utkast till rättsakter

Feedbackperiod
10 december 2018 - 07 januari 2019 (midnatt svensk tid)
Se inkomna synpunkter > >
Ladda ner (311.7 KB - PDF - 3 pages)
Ladda ner (86.3 KB - PDF - 1 pages)

Kommissionens antagande

Planerad för
Tredje kvartalet 2018

Prenumerera på meddelanden

Få mejl om nya initiativ om frågor som du är intresserad av eller följ enskilda initiativ.
Du kommer att få högst ett mejl per dag och kan när som helst ändra dina prenumerationer.

Logga in / Skapa konto