Algatusest lühidalt

Kokkuvõte

Kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitlevasse määrusesse (REACH) on vaja teha kaht liiki muudatusi:

(i) Mõningaid I ja V lisa termineid on vaja muuta, et viia REACH-määrus kooskõlla klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva määrusega (CLP), kuna REACH-määruse praegune terminoloogia tuleneb kahest direktiivist, mis tunnistati CLP-määrusega kehtetuks.
ii) V lisasse, kus praegu on registreerimiskohustusest vabastatud ainetena loetletud kompost ja biogaas, tuleb lisada kääritussaadused.

Teema
Keskkond
Akti liik
Määrus
Committee

Akti eelnõu

Tagasiside: suletud
Liik
Tagasiside andmise aeg
10 detsember 2018 - 07 jaanuar 2019 (keskööl Brüsseli aja järgi)
Vaadake laekunud tagasisidet > >
Laadi alla (311.7 KB - PDF - 3 pages)
Laadi alla (86.3 KB - PDF - 1 pages)

Vastuvõtmine komisjonis

Kavandatav aeg
kolmas kvartal 2018

Tellige meie veebisaidi teateid

Teil on võimalik tellida e-posti teateid, et olla kursis uute algatustega teile huvipakkuvates teemavaldkondades või jälgida konkreetse algatuse arengut.
Teile ei saadeta üle ühe e-kirja päevas ja te saate oma tellimuse eelistusi igal ajal muuta.

Logi sisse / Registreeru