Predstavitev posvetovanja

Rok za mnenja:
29 November 2018 - 24 Januar 2019 (do polnoči po bruseljskem času)
Tematika
Okolje

Ciljna skupina

Posvetovanje je pomembno za splošno javnost glede na njeno ključno vlogo pri nakupu, uporabi ali porabi in zavržku proizvodov. Namen posvetovanja je bolje razumeti razloge, na podlagi katerih se sprejemajo odločitve v zvezi s proizvodi. – podjetja in drugi deležniki, ki v vsakdanjih okoliščinah izvajajo politike EU o proizvodih. Imajo bolj poglobljeno znanje in izkušnje z različnimi političnimi orodji. – civilna družba, med drugim nevladne organizacije, ki imajo pogosto pričakovanja glede ciljev politik EU o proizvodih. Tudi ti deležniki imajo pogosto pomembne informacije in znanje o (učinkih) proizvodov, kar je zelo pomembno za to pobudo. – nacionalni in regionalni organi v državah članicah, ki imajo izkušnje z izvajanjem politik EU o proizvodih ter se zavedajo učinkov proizvodov v svojih državah ali regijah. Lokalne politike lahko dopolnjujejo politike EU in informacije o tem so zelo pomembne. Poleg tega imajo pomembno vlogo kot kupci proizvodov.

Namen posvetovanja

Politike EU na številne načine vplivajo na proizvode na trgu EU. Te politike tako ali drugače vplivajo na vse državljane in državljanke, podjetja in druge zainteresirane strani. Državljani v vlogi potrošnikov proizvode kupujejo, uporabljajo in mečejo v smeti. Podjetja in industrije so vključeni v vse faze življenjskega cikla, vključno z zasnovo, proizvodnjo, uvozom/izvozom, nabavo, porabo in recikliranjem/ravnanjem z odpadki ob koncu življenjske dobe proizvoda. Vsi sprejemajo odločitve v zvezi s proizvodi na osnovi nekaterih zaznav, pod vplivom spodbud in omejitev, določenih v (med drugim) politikah EU. Zato je treba pridobiti mnenja številnih deležnikov o tem dojemanju in spodbudah, zlasti tistih, ki se nanašajo na politike EU o proizvodih. To bo prispevalo k opredelitvi, v kolikšni meri sedanji okvir politike EU na področju proizvodov podpira krožno gospodarstvo in kakšne so zmožnosti za povečanje tega prispevka.

Izpolnjevanje vprašalnika

Posvetovanje je končano. Vprašalnik ni več na voljo. Če želite spremljati nadaljnji postopek v zvezi s to pobudo, se naročite na obvestila.