Over deze raadpleging

Feedback mogelijk van
29 november 2018 - 24 januari 2019 (middernacht, plaatselijke tijd Brussel)
Onderwerp
Milieu

Doelgroep

De raadpleging is relevant voor: – het grote publiek, gezien hun cruciale rol bij de aankoop, het gebruik/verbruik en het wegdoen van producten. De raadpleging is bedoeld om een beter inzicht te krijgen in de redenen waarop beslissingen met betrekking tot producten zijn gebaseerd; – bedrijven en andere belanghebbenden die het EU-productbeleid toepassen in alledaagse situaties. Zij zijn waarschijnlijk grondiger vertrouwd met verschillende beleidsinstrumenten; – het maatschappelijk middenveld, met inbegrip van ngo’s, heeft vaak verwachtingen ten aanzien van de doelstellingen van het EU-productbeleid. Zij beschikken vaak ook over relevante informatie en kennis over (de invloed van) producten, hetgeen voor dit initiatief zeer relevant is; – nationale en regionale autoriteiten in de lidstaten, die ervaring hebben met de uitvoering van het EU-productbeleid en zich bewust zijn van de invloed van producten in hun landen of regio’s. Lokaal beleid kan een aanvulling vormen op het EU-beleid en informatie hierover is zeer relevant. Bovendien spelen zij een belangrijke rol als koper van producten.

Waarom wij u raadplegen

Het EU-beleid is op veel verschillende manieren van invloed op de producten op de EU-markt. Daarom komen alle burgers, bedrijven en andere belanghebbenden op de een of andere manier in aanraking met dit beleid. In hun rol van consument kopen en gebruiken burgers producten en doen ze producten weg. Bedrijven en industrieën zijn betrokken bij alle fasen van de levenscyclus, met inbegrip van ontwerp, productie, in- en uitvoer, inkoop, verbruik en recycling/afvalverwerking aan het einde van de levensduur van het product. Zij nemen allemaal beslissingen met betrekking tot producten op basis van bepaalde percepties en onder invloed van stimulansen en beperkingen die (onder andere) in het EU-beleid zijn vastgesteld. Daarom is het van essentieel belang om de standpunten van een breed scala aan belanghebbenden over deze percepties en stimulansen in te winnen, met name die welke betrekking hebben op het productbeleid van de EU. Zo kan beter worden vastgesteld in hoeverre het huidige EU-beleidskader voor producten bijdraagt aan een circulaire economie en welke mogelijkheden er zijn om deze bijdrage te verhogen.

Vragenlijst beantwoorden

De termijn om deel te nemen aan deze raadpleging is verstreken. De vragenlijst is niet meer beschikbaar. Wilt u het verdere verloop van dit initiatief volgen, laat u dan per e-mail op de hoogte houden.