Despre consultare

Perioada de formulare a observațiilor
10 Decembrie 2018 - 4 Martie 2019
Subiect
Impozitare și fiscalitate

Publicul-țintă

Am dori să colectăm opiniile publicului larg. În plus, anumite întrebări specifice ale consultării publice sunt adresate unor grupuri-țintă specifice: contribuabili, entități sau construcții juridice, furnizori de servicii de consultanță fiscală și de contabilitate, precum și instituții financiare.

De ce organizăm o consultare

Prezenta consultare publică face parte din evaluarea privind cooperarea administrativă în domeniul impozitării directe (Directiva 2011/16/UE a Consiliului). Obiectivul consultării este de a colecta punctele de vedere ale cetățenilor și ale părților interesate din Europa în ceea ce privește experiența lor legată de normele actuale aplicabile cooperării administrative în domeniul impozitării directe și de efectele acestei cooperări.

Despre chestionar

Puteți participa la această consultare publică completând chestionarul on-line. Dacă sunteți în imposibilitatea de a utiliza chestionarul on-line, vă rugăm să ne contactați utilizând adresa de e-mail de mai jos.

Chestionarele sunt disponibile în unele sau în toate limbile oficiale ale UE. Puteți completa răspunsurile în oricare din limbile oficiale ale UE.

Din motive de transparență, organizațiile și întreprinderile care participă la consultări publice sunt invitate să se înscrie în Registrul de transparență al UE.

Completați chestionarul

Datele cu caracter personal și protecția vieții private 

Uniunea Europeană se angajează să respecte viața privată a utilizatorilor. Când derulăm consultări publice, aderăm la politica de „protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea de către instituțiile europene a datelor cu caracter personal”, care se bazează pe Regulamentul 45/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile UE al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000.