Par šo apspriešanu

Viedokļu iesniegšanas periods
10 Janvāris 2019 - 4 Aprīlis 2019 (pusnaktī pēc Briseles laika)
Tēma
Vienotais tirgus

Mērķauditorija

Plaša sabiedrība: patērētāji, elektropreču lietotāji, ekonomikas dalībnieki, valsts iestādes.

Kāpēc rīkojam apspriešanu

Izvērtēšanas mērķis ir novērtēt, vai Zemsprieguma direktīvas (<i>LVD</i>) 2014/35/ES lietderība, efektivitāte, svarīgums, saskaņotība un ES pievienotā vērtība ir atbilstošā līmenī. <i>LVD</i> ar noteiktiem izņēmumiem ir piemērojama Eiropas tirgū laistām elektroiekārtām, kuru nominālais spriegums ir robežās no 50 V līdz 1000 V (maiņstrāva) vai no 75 V līdz 1500 V (līdzstrāva), piemēram, elektriskajām cepeškrāsnīm, veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, tosteriem, televizoriem, printeriem, lampām utt. (šis saraksts nav izsmeļošs). Pamatojoties uz secinājumiem par direktīvas izpildi, Komisija izvērtēs nepieciešamos pasākumus direktīvas izpildes uzlabošanai. Šajā nolūkā sabiedriskajā apspriešanā paredzēts apkopot vispārīgu informāciju no sabiedrības (patērētājiem, tirgotājiem un citiem ekonomikas dalībniekiem, valsts iestādēm u.c.) par to, vai un kādās jomās rodas problēmas saistībā ar <i>LVD</i> un kādi varētu būt turpmāki uzlabojumi. Sabiedriskā apspriešana ir līdzeklis, ar ko noteikt iespējamās īstenošanas grūtības, kam var būt nepieciešami regulatīvi vai/un neregulatīvi korektīvi pasākumi.

Anketas aizpildīšana

Atbilžu iesniegšanas termiņš šai aptaujai ir beidzies. Anketa vairs nav pieejama. Šīs iniciatīvas tālākajai gaitai varat sekot līdzi, abonējot jaunumus.