Par šo apspriešanu

Viedokļu iesniegšanas periods
10 Janvāris 2019 - 4 Aprīlis 2019
Tēma
Vienotais tirgus

Mērķauditorija

Plaša sabiedrība: patērētāji, elektropreču lietotāji, ekonomikas dalībnieki, valsts iestādes.

Kāpēc rīkojam apspriešanu

Izvērtēšanas mērķis ir novērtēt, vai Zemsprieguma direktīvas (<i>LVD</i>) 2014/35/ES lietderība, efektivitāte, svarīgums, saskaņotība un ES pievienotā vērtība ir atbilstošā līmenī. <i>LVD</i> ar noteiktiem izņēmumiem ir piemērojama Eiropas tirgū laistām elektroiekārtām, kuru nominālais spriegums ir robežās no 50 V līdz 1000 V (maiņstrāva) vai no 75 V līdz 1500 V (līdzstrāva), piemēram, elektriskajām cepeškrāsnīm, veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām, tosteriem, televizoriem, printeriem, lampām utt. (šis saraksts nav izsmeļošs). Pamatojoties uz secinājumiem par direktīvas izpildi, Komisija izvērtēs nepieciešamos pasākumus direktīvas izpildes uzlabošanai. Šajā nolūkā sabiedriskajā apspriešanā paredzēts apkopot vispārīgu informāciju no sabiedrības (patērētājiem, tirgotājiem un citiem ekonomikas dalībniekiem, valsts iestādēm u.c.) par to, vai un kādās jomās rodas problēmas saistībā ar <i>LVD</i> un kādi varētu būt turpmāki uzlabojumi. Sabiedriskā apspriešana ir līdzeklis, ar ko noteikt iespējamās īstenošanas grūtības, kam var būt nepieciešami regulatīvi vai/un neregulatīvi korektīvi pasākumi.

Anketas aizpildīšana

Šajā sabiedriskajā apspriešanā varat piedalīties, aizpildot tiešsaistes anketu. Ja nevarat izmantot tiešsaistes anketu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot vēstuli uz zemāk redzamo e-pasta adresi.

Anketas ir pieejamas dažās vai visās oficiālajās ES valodās. Varat nosūtīt savas atbildes jebkurā ES oficiālajā valodā.

Pārredzamības labad organizācijas un uzņēmumi, kas piedalās sabiedriskajā apspriešanā, ir aicināti reģistrēties ES Pārredzamības reģistrā.

Anketas aizpildīšana

Personas dati un privātuma aizsardzība  

Eiropas Savienība ievēro lietotāju privātuma neaizskaramības principu. Īstenojot sabiedriskas apspriešanas, mēs gādājam par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi ES iestādēs, kas ir noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 45/2001