Despre consultare

Perioada de formulare a observațiilor
17 Septembrie 2018 - 12 Martie 2019 (miezul nopții, ora Belgiei)
Subiect
Mediu

Publicul-țintă

Toți cetățenii și comunitățile mai largi de părți interesate sunt invitate să își exprime punctele de vedere.

De ce organizăm o consultare

Consultarea urmărește colectarea unui număr cât mai mare de opinii referitoare la modul în care Directiva-cadru privind apa și, respectiv, Directiva privind inundațiile au antrenat modificări în ceea ce privește gestionarea durabilă a apei și îmbunătățirea stării corpurilor de apă și în ceea ce privește strategiile de reducere a riscurilor de inundații în întreaga Europă. Această consultare va regrupa atât opiniile generale ale cetățenilor privind înțelegerea tematicii și relația lor cu apa, cât și informații și opinii mai detaliate din partea autorităților naționale, a experților și a entităților private care sunt responsabile de punerea în aplicare a particularităților directivelor sus-menționate. Un alt scop al acestei consultări este să meargă dincolo de simpla punere în aplicare și să colecteze opinii referitoare la funcționarea și la interacțiunile diferitelor directive, precum și opinii referitoare la costurile și avantajele pe care diferitele părți interesate le asociază acestora.

Despre chestionar

Perioada de desfășurare a acestei consultări s-a încheiat. Chestionarul nu mai este disponibil. Dacă doriți să urmăriți evoluția acestei inițiative, abonați-vă la notificări.