Σχετικά με αυτή τη διαβούλευση

Περίοδος υποβολής παρατηρήσεων
17 Σεπτέμβριος 2018 - 12 Μάρτιος 2019 (μεσάνυχτα ώρα Βρυξελλών)
Θέμα
Περιβάλλον

Στοχευόμενο κοινό

Όλοι οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη γενικότερα καλούνται να διατυπώσουν τις απόψεις τους.

Γιατί διεξάγεται η διαβούλευση

Σκοπός της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις σχετικά με τις αλλαγές που έχουν επιφέρει η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα και η οδηγία για τις πλημμύρες στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και στην κατάσταση των υδάτινων μαζών, καθώς και στις στρατηγικές για τη μείωση του κινδύνου πλημμύρας σε ολόκληρη την ΕΕ. Κατά τη διαβούλευση θα συγκεντρωθούν γενικές απόψεις από το κοινό ως προς την κατανόηση και τη σχέση του με τα ύδατα, καθώς και λεπτομερέστερες πληροφορίες και γνώμες από εθνικές αρχές, από ειδικούς και από ιδιωτικούς φορείς αρμόδιους για την υλοποίηση των ιδιαιτεροτήτων των οδηγιών αυτών. Η διαβούλευση προβλέπεται επίσης να προχωρήσει πέρα από την καθαρή υλοποίηση και να συγκεντρώσει γνώμες σχετικά με τη λειτουργία και τις αλληλεπιδράσεις των διάφορων οδηγιών, καθώς και σχετικά με το κόστος και τα οφέλη που τους προσδίδουν οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς.

Απάντηση στο ερωτηματολόγιο

Η περίοδος απάντησης στην εν λόγω διαβούλευση έχει λήξει. Το ερωτηματολόγιο δεν είναι πλέον διαθέσιμο. Για να παρακολουθείτε την περαιτέρω πρόοδο αυτής της πρωτοβουλίας, μπορείτε να εγγραφείτε ώστε να λαμβάνετε κοινοποιήσεις.

Επικοινωνία