Номер на коментара
F1469
Изпратен от
Antonello ROMANO
Вид потребител
Business association
Организация
PlasticsEurope - Association of Plastics Manufacturers
Размер на организацията
Small (10 to 49 employees)
Номер в Регистъра за прозрачност
Държава на произход
Belgium