Powiedz nam, co sądzisz o inicjatywach Komisji

W ramach Programu lepszego stanowienia prawa Komisja na bieżąco zapoznaje się z opiniami obywateli i zainteresowanych stron na temat inicjatyw ustawodawczych. Ma to na celu uwzględnienie potrzeb społeczeństwa przy kształtowaniu unijnej polityki i opracowywaniu unijnych przepisów opartych na potwierdzonych danych. Za pośrednictwem tej strony możesz przesłać nam swoje uwagi na temat inicjatyw Komisji na najważniejszych etapach cyklu kształtowania polityki i stanowienia prawa.

ak to wygląda w praktyce? (wideo)

Wszystkie inicjatywy

Pierwsza koncepcja − Plany działania i wstępne oceny skutków

Plany działania i wstępne oceny skutków są dokumentami, które przedstawiają w zarysie nowe pomysły dotyczące strategii politycznych i przepisów. Są one również publikowane, w przypadku gdy planuje się przeprowadzenie oceny i tzw. kontroli sprawności przepisów, które już obowiązują. Na przesłanie swoich uwag masz cztery tygodnie.

Przekaż nam swoje uwagi na temat planów działania i wstępnych ocen skutków

Prośba o opinie – Konsultacje publiczne

W konsultacjach publicznych możesz wypowiedzieć się na temat zakresu nowych inicjatyw, przedstawionych w nich priorytetów i wartości dodanej działań na szczeblu UE w danej dziedzinie. Konsultacje mogą też służyć do oceny realizowanych już strategii politycznych i obowiązujących przepisów. Konsultacje przeprowadzamy przy pomocy ankiet dostosowanych do poszczególnych kategorii uczestników. Konsultacje publiczne trwają 12 tygodni.

Weź udział w konsultacjach publicznych

Wnioski ustawodawcze – Zgłaszanie uwag, zanim prawo wejdzie w życie

Po tym jak Komisja sfinalizuje wniosek ustawodawczy i przedłoży go Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, masz inne możliwości przekazywania informacji zwrotnych. Termin przesyłania informacji zwrotnych na temat wniosków Komisji wynosi osiem tygodni. Po jego upływie uwagi są przekazywane Parlamentowi i Radzie.

Przekaż nam swoje uwagi na temat wniosków ustawodawczych Komisji

Przepisy techniczne lub aktualizacje − Projekty aktów delegowanych i wykonawczych

Czasami unijne akty prawne, które zostały przyjęte przez Parlament Europejski i Radę, zawierają szczegółowe przepisy umożliwiające Komisji:

  • wprowadzenie do tych aktów zmian lub uzupełnień dotyczących „elementów innych niż istotne” −  do tego służą „akty delegowane”
  • ustalenie zasad wdrażania obowiązujących przepisów, tak aby były one wprowadzane w życie w ten sam sposób w całej UE − do tego służą „akty wykonawcze”.

Termin przesyłania informacji zwrotnych na temat projektów aktów delegowanych i aktów wykonawczych wynosi cztery tygodnie.

Przekaż nam swoje uwagi na temat projektów aktów delegowanych i aktów wykonawczych 

Uproszczenie i ulepszenie obowiązujących przepisów – Jak ograniczyć formalności

W każdej chwili możesz doradzić nam, jak moglibyśmy uprościć lub ulepszyć istniejące przepisy i inicjatywy, tak aby zwiększyć ich skuteczność i zmniejszyć obciążenia administracyjne, jakie powodują. Twoje propozycje mogą zostać przeanalizowane przez uczestników platformy REFIT i uwzględnione w wydanych przez nią zaleceniach.

Pomóż nam uprościć przepisy UE

Zasady zamieszczania opinii

Uwagi można przesyłać po zalogowaniu się w systemie „EU Login”. Konto można utworzyć za pomocą przycisku „Zarejestruj się” poniżej. Swoje uwagi można również przesłać ze swojego konta w mediach społecznościowych.

Wszystkie otrzymane przez nas informacje zwrotne, oprócz odpowiedzi zawartych w kwestionariuszu konsultacji publicznych, będą od razu zamieszczane na tej stronie, dzięki czemu dowiesz się również, co na ten sam temat myślą inni uczestnicy. Dlatego wszelkie informacje zwrotne muszą być zgodne z zasadami zamieszczania opinii. W przeciwnym wypadku mogą one zostać usunięte.

W trosce o zapewnienie przejrzystości prosimy, aby przed wysłaniem informacji zwrotnych, organizacje i osoby zaangażowane w działania mające na celu wywieranie wpływu na proces decyzyjny UE podały informacje na swój temat poprzez zarejestrowanie się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości

Polityka językowa

W tej części Komisja udostępnia informacje w jak największej liczbie języków urzędowych UE. Staramy się, by przynajmniej podstawowe informacje na temat inicjatyw, takie jak tytuły i streszczenia, były dostępne we wszystkich językach UE. W niektórych przypadkach szczegółowe informacje są dostępne tylko w jednym lub kilku językach. Jednak użytkownicy zawsze mogą przesłać swoje uwagi w dowolnym języku urzędowym UE.

Kwestionariusze konsultacji publicznych są dostępne co najmniej w języku angielskim, francuskim i niemieckim, a często również w innych językach UE. Kwestionariusze konsultacji publicznych dotyczących nowych inicjatyw wymienionych w programie prac Komisji zazwyczaj są dostępne w 23 językach urzędowych UE. Wyboru języka można dokonać na górze strony.

Więcej informacji na temat polityki językowej na tej stronie

Wyszukiwanie inicjatyw

Inicjatywy można wyszukiwać na kilka sposobów, w tym według tematu, rodzaju i daty. Aby sprawdzić, czy wciąż możliwe jest przesyłanie uwag na temat inicjatywy, wystarczy na nią kliknąć.

Wszystkie inicjatywy

Subskrybuj powiadomienia

Możesz otrzymywać powiadomienia e-mailem o opublikowaniu nowej inicjatywy na temat, który może Cię interesować, lub o aktualizacji statusu poszczególnych inicjatyw.
Liczba powiadomień nie przekracza jednego dziennie, ale i tak możesz w każdej chwili zmienić swoje preferencje za pomocą funkcji zarządzania subskrypcjami.

Zaloguj / Zarejestruj się

Najnowsze inicjatywy