Feedback geven op initiatieven van de Commissie

Om de regelgeving te verbeteren wil de Europese Commissie nog beter luisteren naar u en andere belanghebbenden. Uiteindelijk moeten alle voorstellen voor wetgeving en beleid van de EU op feiten gebaseerd zijn en aan de behoeften van u en andere burgers beantwoorden. Op deze site kunt u bij alle belangrijke stappen in de besluitvorming over initiatieven van de Commissie uw mening geven.

Hoe werkt het in de praktijk? Bekijk de korte video.

Initiatieven zoeken

De eerste stappen: routekaarten en aanvangseffectbeoordelingen

Bij elk nieuw idee voor beleid of wetgeving stelt de Commissie een "routekaart" en een "aanvangseffectbeoordeling" op. Bestaande wetgeving wordt geëvalueerd en met "fitness-checks" op geschiktheid getoetst. U krijgt steeds vier weken de tijd om feedback te geven.

Feedback geven over routekaarten en aanvangseffectbeoordelingen

Materiaal verzamelen: openbare raadplegingen

Een openbare raadpleging geeft u de kans om uw mening te geven over de reikwijdte, prioriteiten en toegevoegde waarde van nieuwe EU-initiatieven, of over het nut van bestaande wetten en beleid. Voor zo'n raadpleging wordt een speciale vragenlijst opgesteld. U heeft twaalf weken de tijd om te reageren op een raadpleging.

Meedoen aan openbare raadplegingen

Wetsvoorstellen: geef uw mening voordat de wetgeving vastligt

Wanneer de Commissie een wetsvoorstel heeft aangenomen en ter goedkeuring aan het Europees Parlement en de Raad heeft voorgelegd, krijgt u opnieuw de kans om te reageren. Acht weken lang kunt u feedback geven op Commissievoorstellen, en al die bijdragen worden doorgegeven aan het Parlement en de Raad.

Feedback geven op een wetsvoorstel van de Commissie

Technische voorschriften en updates: ontwerpen van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen

Sommige EU-wetten die het Europees Parlement en de Raad aannemen, bevatten speciale bepalingen waardoor de Commissie later:

  • niet-essentiële delen van die wetgeving via "gedelegeerde handelingen" kan aanvullen of wijzigen
  • via "uitvoeringshandelingen" kan vastleggen hoe de wetgeving – overal in de hele EU op dezelfde manier – moet worden toegepast

Iedereen kan vier weken lang reageren op de ontwerpen van gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen.

Feedback geven op geplande uitvoerings- en gedelegeerde handelingen

Bestaande wetgeving eenvoudiger en beter maken: verminder de regeldruk

Heeft u ideeën om bestaande regels en initiatieven doeltreffender en beter te maken en de regeldruk te verminderen? Vertel het ons! Uw suggesties worden bestudeerd door het REFIT-platform, dat uw suggesties kan meenemen in zijn adviezen aan de Commissie.

Suggesties doen om EU-wetgeving te vereenvoudigen

Feedbackregels

Om feedback te geven moet u inloggen met uw EU Login-account. Heeft u er nog geen, dan kunt er een aanmaken op de pagina over het initiatief. U kunt ook inloggen met een van uw socialemedia-accounts.

Alle feedback (behalve reacties op openbare raadplegingen) verschijnt onmiddellijk op de site. Zo kunt u dus ook zien wat anderen te zeggen hebben. Dit betekent ook dat elke bijdrage moet voldoen aan onze regels voor feedback. Zo niet, dan wordt de bijdrage verwijderd.

Omwille van de transparantie vragen we alle organisaties en personen die de besluitvorming van de EU proberen te beïnvloeden, om zich in te schrijven in het transparantieregister van de EU voordat ze feedback geven. 

Talenbeleid

In deze rubriek maakt de Europese Commissie informatie beschikbaar in zoveel mogelijk officiële EU-talen. De belangrijkste gegevens over initiatieven, zoals de titel en een samenvatting, zijn er altijd in alle EU-talen. Soms is de rest van de informatie over het initiatief maar in één of enkele talen beschikbaar. Hoe dan ook kunt u altijd reageren in elke officiële EU-taal, dus ook in het Nederlands.

Vragenlijsten bij openbare raadplegingen zijn er in ieder geval in het Engels, Frans en Duits, en vaak ook in meer EU-talen. Vragenlijsten over nieuwe initiatieven die op het werkprogramma van de Europese Commissie staan, zijn er over het algemeen in 23 officiële EU-talen. Als u een vragenlijst opent, klik dan eerst op het taalkeuzemenu bovenaan de pagina om te zien welke talen er beschikbaar zijn, en maak daaruit uw keuze.

Meer over het talenbeleid op deze website.

Initiatieven zoeken

U kunt op verschillende manieren initiatieven zoeken, bijvoorbeeld op onderwerp, soort initiatief of datum. Klikt u op de titel, dan ziet u of u nog feedback kunt geven.

Initiatieven zoeken

Abonneren

Wij kunnen u per e-mail op de hoogte houden van nieuwe initiatieven over onderwerpen die u interesseren, of over de behandeling van een bepaald initiatief in het bijzonder.
U krijgt nooit meer dan één mail per dag en u kunt uw voorkeuren altijd aanpassen.
Heeft u nog geen account, dan kunt er hier een aanmaken.

Laatste initiatieven