Sniedziet atsauksmes par Komisijas iniciatīvām

Komisija savas labāka regulējuma programmas ietvaros vēlas vairāk uzklausīt iedzīvotājus un ieinteresētās personas. Mērķis ir nākt klajām ar tādiem ES politikas un tiesību aktu projektiem, kuru pamatā ir pierādījumi un kas atbilst iedzīvotāju vajadzībām. Šajā vietnē varat paust savu viedokli par Komisijas iniciatīvām, kas ir svarīgos politikas sagatavošanas un likumdošanas cikla posmos.

Noskatieties īsu video par to, kā tas notiek praksē.

Meklēt visas iniciatīvas

Sākotnējās idejas – ceļveži un sākotnējie ietekmes novērtējumi

Jaunas idejas par politiku un regulējumu tiek izklāstītas dokumentos, ko sauc par ceļvežiem un sākotnējiem ietekmes novērtējumiem. Šis posms ir arī laba iespēja novērtēt jau spēkā esošus tiesību aktus, veicot to atbilstības pārbaudi. Atsauksmju sniegšanai jums ir 4 nedēļas laika.

Sniedziet atsauksmes par ceļvežiem un sākotnējiem ietekmes novērtējumiem

Pierādījumu vākšana – sabiedriskās apspriešanas

Piedaloties sabiedriskajās apspriešanās, jūs varat izteikt savu viedokli par ES iecerēto jauno iniciatīvu darbības jomu, prioritātēm un pievienoto vērtību vai novērtēt jau spēkā esošu politiku un tiesību aktus. Apspriešanā piedalās, aizpildot konkrētajam gadījumam pielāgotu anketu. Šīs apspriešanas ilgst 12 nedēļas.

Piedalieties sabiedriskajās apspriešanās

Tiesību akta priekšlikumi – ieguldījuma sniegšana, pirms tiesību akts tiek pieņemts galīgajā redakcijā

Kad Komisija ir pabeigusi tiesību akta priekšlikumu un to iesniegusi Eiropas Parlamentam un Padomei, jums ir vēl viena iespēja sniegt atsauksmes. Atsauksmju sniegšanai par Komisijas priekšlikumu jums ir 8 nedēļas laika. Kad tās pagājušas, saņemtās atbildes tiks nodotas Parlamentam un Padomei.

Sniedziet atsauksmes par Komisijas tiesību aktu priekšlikumiem

Tehniskie noteikumi vai atjauninājumi – deleģētā akta projekti un īstenošanas akta projekti

Dažkārt ES tiesību aktos, kurus pieņēmis Eiropas Parlaments un Padome, ir īpaši noteikumi, kas Komisijai ļauj:

  • grozīt vai papildināt nebūtiskus šo tiesību aktu elementus. To dara ar tā sauktajiem deleģētajiem aktiem;
  • konkretizēt jau pieņemtu tiesību aktu nosacījumus, kas garantē to vienādu piemērojumu visā ES. Šādus noteikumus pazīst ar nosaukumu “īstenošanas akti”.

Par deleģēto aktu projektiem un īstenošanas aktu projektiem atsauksmes var sniegt 4 nedēļas.

Sniedziet atsauksmes par deleģēto un īstenošanas aktu projektiem

Spēkā esošā regulējuma vienkāršošana un uzlabošana - kā atvieglot slogu

Jūs jebkurā brīdī varat dalīties ar mums domās, kā varētu vienkāršot un uzlabot pašreizējo tiesību aktu un iniciatīvu efektivitāti un mazināt regulatīvo slogu. Jūsu ierosinājumus izskatīs REFIT platformā un, iespējams, iekļaus tās ieteikumos.

Paudiet viedokli par iespējām vienkāršot ES tiesību aktus

Atsauksmju sniegšanas noteikumi

Lai varētu iesniegt atsauksmi, jums jāizveido “EU Login” konts, noklikšķinot uz attiecīgās iniciatīvas lapā redzamās pogas “Reģistrēties” Varat arī izmantot kādu no saviem sociālo tīklu kontiem.

Visas atsauksmes uzreiz tiks publicētas šajā vietnē (vienīgais izņēmums ir sabiedriskās apspriešanas), līdz ar to jūs varēsiet redzēt, ko ir teikuši citi. Tāpēc visām atsauksmēm ir jāatbilst īpašiem noteikumiem un tad, ja tie nebūs ievēroti, atsauksmi var izdzēst.

Pārredzamības labad visām organizācijām, kuru mērķis ir ietekmēt ES lēmumu pieņemšanas procesu, ir pirms atsauksmju sniegšanas jāreģistrējas ES Pārredzamības reģistrā

Valodu politika

Šajā sadaļā Komisija sniedz informāciju pēc iespējas lielākā skaitā ES oficiālo valodu. Tā nodrošina, lai visās ES valodās būtu pieejama vismaz pamata informācija par iniciatīvām — piemēram, iniciatīvas nosaukums un kopsavilkums. Dažos gadījumos sīkāka informācija ir pieejama tikai vienā vai nedaudzās valodās. Taču jūs vienmēr varat iesniegt atsauksmes jebkurā ES oficiālajā valodā.

Sabiedriskās apspriešanas anketas ir pieejamas vismaz angļu, franču un vācu valodā un bieži vien arī citās ES valodās. Sabiedriskās apspriešanas anketas, kas saistītas ar jaunām iniciatīvām, kuras uzskaitītas Komisijas darba programmā, parasti ir pieejamas 23 ES oficiālajās valodās. Valodu izvēles rīks anketas lapas augšpusē ļauj jums izvēlēties anketas valodu.

Vairāk par valodu politiku šajā tīmekļa vietnē

Meklēt iniciatīvas

Varat iniciatīvas meklēt vairākos veidos, piemēram, pēc temata, veida vai datuma. Noklikšķiniet uz iniciatīvas, lai redzētu, vai tā ir tajā posmā, kurā var sniegt atsauksmes.

Meklēt visas iniciatīvas

Abonēt paziņojumus

Jums ir iespēja pa e-pastu saņemt paziņojumus par jaunām iniciatīvam, kas ir par jūs interesējošiem tematiem, vai sekot konkrētu iniciatīvu gaitai.
Jūs saņemsiet ne vairāk kā vienu e-pasta vēstuli dienā, un jebkurā brīdī varat izmanīt sava abonementa iestatījumus.

Pieslēgties / Reģistrēties

Jaunākās iniciatīvas