Anna palautetta komission aloitteista

Komissio haluaa järkeistää EU:n lainsäädäntöä ja sääntelyä. Osana tätä paremman sääntelyn agendaa se kuuntelee tarkemmin kansalaisia ja sidosryhmiä. Tavoitteena on tehdä näyttöön perustuvia politiikka- ja lainsäädäntöehdotuksia, joissa otetaan huomioon kansalaisten ja sidosryhmien tarpeet. Tällä sivustolla voit esittää näkemyksiä komission aloitteista lainsäädäntötyön kaikissa vaiheissa.

Katso video aiheesta

Hae kaikki aloitteet

Alkuperäinen idea – Etenemissuunnitelmat ja alustavat vaikutustenarvioinnit

Uutta politiikkaa ja lainsäädäntöä hahmotellaan etenemissuunnitelmissa ja alustavissa vaikutustenarvioinneissa. Tämä koskee myös voimassa olevien säädösten arviointia ja toimivuustarkastuksia. Palautetta voi antaa 4 viikon ajan.

Anna palautetta etenemissuunnitelmista ja alustavista vaikutustenarvioinneista

Näytön kerääminen – Julkiset kuulemiset

Julkisissa kuulemisissa voit kertoa mielipiteesi uusia aloitteita koskevien EU:n toimien soveltamisalasta, painopisteistä ja lisäarvosta tai arvioida nykyisiä toimintapolitiikkoja tai säädöksiä. Kuulemiseen osallistutaan vastaamalla kyselylomakkeeseen. Vastausaikaa on 12 viikkoa.

Osallistu julkisiin kuulemisiin

Säädösehdotukset – Palaute ennen lopullisen säädöksen hyväksymistä

Kun komissio on antanut säädösehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi, voit vielä esittää siitä näkemyksesi 8 viikon ajan. Tämän jälkeen palaute toimitetaan parlamentille ja neuvostolle.

Anna palautetta komission säädösehdotuksista

Tekniset säännöt ja päivitykset – Delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymässä EU-lainsäädännössä on toisinaan säännöksiä, joiden perusteella komissio voi

  • muuttaa tai täydentää lainsäädäntöä, sen keskeisiä osia lukuun ottamatta, antamalla nk. delegoituja säädöksiä
  • vahvistaa edellytykset voimassa olevan lainsäädännön yhtenäiselle täytäntöönpanolle kaikissa EU-maissa nk. täytäntöönpanosäädöksillä.

Delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten luonnoksista voi antaa palautetta 4 viikon ajan.

Anna palautetta täytäntöönpanosäädösten ja delegoitujen säädösten luonnoksista

Voimassa olevan lainsäädännön yksinkertaistaminen ja parantaminen – sääntelyn keventäminen

Voit kertoa meille milloin tahansa, miten voimassa olevaa lainsäädäntöä ja tehtyjä aloitteita voitaisiin mielestäsi yksinkertaistaa ja parantaa ja sääntelyä keventää. Ehdotuksesi voidaan käsitellä REFIT-foorumissa, joka voi ottaa ne huomioon suosituksissaan.

Kerro mielipiteesi siitä, miten EU:n sääntelyä voitaisiin yksinkertaistaa

Palautteen antamista koskevat säännöt

Voit antaa palautetta kirjautumalla EU Login -tilillesi. Jos sinulla ei ole vielä tiliä, luo sellainen napsauttamalla verkkosivulla olevaa Rekisteröidy-painiketta. Voit kirjautua myös sosiaalisen median tiliesi kautta.

Julkisissa kuulemisissa annettuja vastauksia lukuun ottamatta kaikki saatu palaute julkaistaan välittömästi tällä sivustolla, joten pääset tutustumaan myös muiden kommentteihin. Palautteen on siksi oltava palautteen antamista koskevien sääntöjen mukaista tai se voidaan poistaa sivulta.

Avoimuuden vuoksi kaikkia organisaatioita, jotka pyrkivät vaikuttamaan EU:n päätöksentekoon, pyydetään ennen palautteen antamista ilmoittamaan tietonsa EU:n avoimuusrekisterissä

Kielipolitiikka

Komissio julkaisee tämän osion mahdollisimman monella EU:n virallisella kielellä. Kaikilla EU:n kielillä annetaan vähintään aloitteiden perustiedot, kuten niiden otsikot ja tiivistelmät. Joissakin tapauksissa tarkempia tietoja on saatavilla vain yhdellä tai muutamalla kielellä. Voit kuitenkin aina antaa palautetta millä tahansa EU:n virallisella kielellä.

Julkisten kuulemisten kyselylomakkeet ovat saatavilla ainakin englanniksi, ranskaksi ja saksaksi ja usein myös muilla EU:n virallisilla kielillä. Komission työohjelmaan sisältyviin uusiin aloitteisiin liittyvien julkisten kuulemisten kyselylomakkeet ovat yleensä saatavilla EU:n 23 virallisella kielellä. Voit valita kyselylomakkeen kielen sivun yläreunassa olevasta kielivalikosta. 

Lisätietoa tämän sivuston kielipolitiikasta

Hae aloitteita

Voit hakea aloitteita useilla eri tavoilla, esimerkiksi aiheen, tyypin tai päivämäärän perusteella. Aloitetta napsauttamalla näet, onko sen palautejakso avoinna.

Hae kaikki aloitteet

Tilaa ilmoitukset

Voit tilata sähköposti-ilmoituksen valitsemaasi aihetta koskevista uusista aloitteista tai tietyn aloitteen käsittelyn etenemisestä.
Ilmoitus lähetetään enintään kerran päivässä, ja voit muuttaa tilausasetuksiasi milloin tahansa.

Kirjaudu sisään / Rekisteröidy

Uusimmat aloitteet