Information på mange sprog

Vi sigter på at give oplysninger på vores websites på alle 24 officielle EU-sprog. Hvis indholdet ikke er tilgængeligt på dit foretrukne EU-sprog, tilbyder flere og flere websites eTranslation, som er Kommissionens maskinoversættelsestjeneste.

Vi prøver at finde en fornuftig balance mellem respekten for brugerne af de mange sprog i EU og praktiske hensyn som f.eks. begrænsede ressourcer til oversættelse. Nogle former for indhold, bl.a. lovgivning, findes altid på alle EU-sprog, Andet indhold er måske kun tilgængeligt på de sprog, som vores brugerundersøgelser viser vil nå det største publikum.

Alt indhold offentliggøres som minimum på engelsk, fordi undersøgelser har vist, at vi på engelsk kan nå ca. 90 % af de besøgende på vores sites, fordi det enten er deres foretrukne fremmedsprog eller deres modersmål.

Hvilke sprog anvendes på vores websider?

Prioriteret indhold, lovgivning, vigtige politiske dokumenter og nogle af Kommissionens mest besøgte websider på Europa-webdomænet som f.eks. Den Europæiske Unions officielle website findes på alle 24 officielle EU-sprog.

Hastende eller kortlivede oplysninger offentliggøres i første omgang på nogle få eller endda blot ét sprog. Andre sprog kan tilføjes senere, hvis der er behov for det.

Specialiserede oplysninger (tekniske oplysninger, kampagner, udbud, lokale nyheder og arrangementer) kan være tilgængelige på nogle få eller endda blot ét sprog – valget afhænger af målgruppen.