Conas iarratas a dhéanamh

An próiseas chun iarratas a dhéanamh, rangaithe de réir an chineál conartha, atá le leanúint le post a fháil in institiúid nó comhlacht den Aontas Eorpach.

Tréimhsí oiliúna

Na cineálacha tréimhsí oiliúna atá ar fáil, na cáilíochtaí agus scileanna a theastaíonn agus conas iarratas a dhéanamh le bheith i d'oiliúnaí in institiúidí nó gníomhaireachtaí den Aontas Eorpach.

Obair dheonach

Eolas agus deiseanna do dhaoine óga chun obair dheonach a dhéanamh, m.sh. leis an tSeirbhís Dheonach Eorpach agus le Saorálaithe Cabhrach an Aontais Eorpaigh.