Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Είδη διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης, προσόντα και δεξιότητες που απαιτούνται και πώς να υποβάλετε αίτηση για να εργαστείτε ως ασκούμενος στα όργανα ή τους οργανισμούς της ΕΕ.

Εθελοντισμός

Εθελοντισμός

Πληροφορίες και ευκαιρίες συμμετοχής των νέων σε δραστηριότητες εθελοντισμού, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εθελοντισμού και της πρωτοβουλίας Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ.