Praktikophold

Praktikophold

Læs om hvilke typer praktikophold, der findes, hvilke kvalifikationer, der kræves, og hvordan du ansøger om at blive praktikant i EU's institutioner eller agenturer.

Frivilligt arbejde

Frivilligt arbejde

Information om muligheder for frivilligt arbejde for unge, bl.a. via den europæiske volontørtjeneste og Det Frivillige Europæiske Korps for Humanitær Bistand.