Стажове

Видове предлагани стажове, необходими квалификации и умения и как да кандидатствате за стаж в институциите или агенциите на ЕС.

Доброволческа дейност

Информация и възможности за млади хора да извършват доброволческа дейност, включително в Европейската доброволческа служба и в рамките на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“.